Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Winkelsestraat 33

De hoeve van Arnold Hoernkens
OdenhoutWinkelsestraat33-1.jpeg
Winkelsestraat 33

De andere boerderij, Winkelsestraat 33 komt voor in een akte uit 1786 als de erfgenamen van Goijaard Adriaan de Jong verschillende onroerende goederen verkopen aan Cornelis Nicolaas van de Pas ten behoeve van zijn moeder Maria Peter Heijmans, de weduwe van Nicolaas van de Pas. Het gaat dan om een huis, schuur, schop met aangelegen erf, weiland en akkerland op het Winkel, genaamd “In den hoek”. Bij de koop waren ook enkele losse percelen grond begrepen zoals den Langen Acker en het ackerke. De koopsom voor het geheel was 610 gulden. Op dezelfde dag verkopen de erven De Jong ook nog een perceel nieuw erf van zes lopense voor de som van 580 gulden aan de weduwe Van de Pas. Enkele jaren later wordt de boerderij betrokken in de erfdeling tussen Cornelis van de Pas en zijn zwager Jan Hendrik van Iersel als man van Petronella van de Pas, beiden kinderen van Nicolaas van de Pas en Maria Peter Heijmans. Jan Hendrik van Iersel krijgt de boerderij Winkelsestraat 33 toebedeeld. Het huwelijk blijft kinderloos en de rentenier Jan Hendrik van Iersel verkoopt in 1815 onroerend goed aan zijn zwager Van de Pas en aan zijn broer en zus Adriaan en Hendrina van Iersel. Die maken vervolgens in 1822 een onderverdeling waarbij Cornelis van de Pas de boerderij Winkelsestraat 33 krijgt toebedeeld. Later komt de boerderij terecht bij zijn kleinkinderen: de ongehuwde broer en zus Cornelis en Cornelia van de Pas. Vervolgens is Arnoldus Verhoeven uit Tilburg eigenaar, opgevolgd door zijn dochter Cornelia die trouwt met Antonius Kolen, afkomstig van de Tongerlose Hoef in Tilburg.

De boerderij Winkelsestraat 33 wordt thans bewoond door Jan en Annie van Roessel – Kolen. De boerderij is in gebruik als boomkwekerij. De bedrijfsgebouwen zijn behalve voor de boomkwekerij ook in gebruik voor caravanstalling en als stalling voor Trikeverhuur, het bedrijf van zoon Anton.


Zie ook 36 De hoeve van Arnold Hoernkens