Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Winkelsestraat 31

De boerderij van nummer 31 is in de achttiende eeuw in bezit van Aart Peijnenburg en zijn vrouw Maria Jan Brekelmans. Aart is op 18 augustus 1722 in Udenhout begraven. Als de weduwe in 1725 hertrouwt met Jan van der Sterre staat ze het vruchtgebruik (de tocht) af aan haar kinderen Elisabeth en Jan. Laatstgenoemde Jan Peijnenburg verkoopt in 1794 zijn gedeelte aan zijn zwager Arnoldus van Zon, de man van Elisabeth. Het gaat dan om een huis, schuur, schop, paardenstal en aangelegen erf van acht lopense. Bij de koop zijn ook nog verschillende percelen grond begrepen, waaronder enkele percelen “nieuw erf”. Dat zijn percelen grond die voorheen tot de Haarense gemeint behoorden en die al in 1698 door het Haarense dorpsbestuur verkocht waren. Het waren destijds tien blokken van één bunder groot. Die percelen lagen op het Winkel grofweg tussen de boerderijen van Alex Bertens aan de Winkelsestraat 8 en W. de Groot aan de Gommelsestraat 8. In 1807 vond opnieuw een verkoop van grond plaats uit die gemeint. Deze gronden waren alle gelegen aan de Winkelsestraat en werden aangekocht door de eigenaren van de nabij gelegen hoeven aan de overzijde van de weg. Pas na deze periode werd aan die kant van de Winkelsestraat gebouwd. Tegenover Winkelsestraat 29 en 31 werden twee bakhuizen gebouwd en later ook enkele burger-/arbeidershuizen.

Arnoldus van Zon verkoopt de boerderij op een publieke verkoping in 1815. De eerste koop is dan een huis, stal, schuur, schop buitenstalling, bakhuis met hof, groes en teulland gelegen op het Winkel. Het totaal bestaat uit 12 kopen. Verschillende kopen hebben een veldnaam gekregen zoals de al eerder genoemde Nieuw Erven, de Negen Lopense, Den Doesburg, het Hofakkerke, Den Engel, de Meuwisse en het Klein Veldeke. Kopers van het geheel zijn de gebroeders Cornelis en Martinus Heijmans. Via hun nicht Hendrina Heijmans, die trouwt met Cornelis Martens, komt het in die familie terecht. Deze tak van de familie Martens sterft in de twintigste eeuw uit. Piet van den Tillaard en zijn zus Cato Kuijpers – van den Tillard (volgens de geboorteakte met een andere schrijfwijze van de achternaam) kunnen in 1913 de boerderij verwerven. Cato trouwde in 1917 met Frans Kuijpers en ging op Scheurenhoeve wonen. Piet trouwde in 1919 Leentje van de Ven, weduwe van Christiaan Denissen, en kon later het deel van zijn zus overnemen. Door het huwelijk van zijn (stief)dochter Pietje met Peer Bertens komt de boerderij in de familie Bertens terecht.

De oude boerderij aan de Winkelsestraat 31 is in april 2017 gesloopt en vervangen door een nieuwe boerderijwoning, bewoond door de familie Patrick Bertens – Mutsaars.


Zie ook 36 De hoeve van Arnold Hoernkens