Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Willem II-straat (Tilburg)

Stadsdeel: Centrum
Wijknaam: Centrum
Datum besluit: B & W 28 mei 1968
Jaar: 1881De straat, lopende vanaf de Spoorlaan zuidwaarts, tot de Heuvelstraat, tegenover het Stadhuisplein.


Willemii-straat.jpg


[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

8394.jpgWillem II Frederik George Lodewijk, geboren te 's-Gravenhage op 6 december 1792, koning der Nederlanden van 1840 tot 1849, groothertog van Luxemberg, hertog van Limburg, uit het Huis van Oranje-Nassau, was de oudste zoon van Willem I en Wilhelmina van Pruisen. In 1811 is hij als adjudant van de Britse veldheer Wellington naar Spanje vertrokken, waar hij slag leverde te Badajoz, Salamanca en Vittoria. In 1813 werd hij generaal van de infanterie en in 1815 commandeerde hij de Nederlands-Belgische troepen te Quatre-Bras en Waterloo, waar hij licht gewond werd. In 1816 trouwde hij met grootvorstin Anna Paulowna (> Anna Paulownahof), zuster van tsaar Alexander I.In 1831 kreeg hij het opperbevel in de Tiendaagse Veldtocht. In juli en augustus 1831 verbleef hij enige tijd met zijn generale staf in Tilburg. Op 23 augustus vestigde hij zijn hoofdkwartier in Tilburg. Als de prins van Oranje niet voor staatszaken in 's-Gravenhage verbleef, woonde hij in Tilburg. Aanvankelijk was dat met een kleine hofhouding in de woning van fabrikant Thomas Josephus van Dooren aan de toenmalige Steenweg (Heuvelstraat) hoek latere Comediestraat (de tegenwoordige Willem II-straat).

In 1835 kocht hij twee woningen en een lakenververij aan de Nieuwendijk (Bisschop Zwijsenstraat). De prins ging hier wonen; In zijn nederige woning waren slechts twee vertrekken tot zijn gebruik bestemd. een slaapkamer en een eetkamer. In 1834 en 1835 kocht hij vijf boerenhoeven en liet hij enkele hoeven bouwen (> Koningshoeven/Hoevenseweg/Prinsenhoeven); ook werd er een begin gemaakt om zijn 125 ha woeste grond te ontginnen tot bouw- en weiland. Aan de Koningshoeven bezat hij ook een tuinhuis. Nadat hij op 7 oktober 1840 koning der Nederlanden was geworden, werd hij op 29 april 1841 feestelijk in Tilburg ingehaald. In 1842 liet hij aan de (tegenwoordige) St. Josephstraat een cavaleriekazerne (> Kazernehof) bouwen en in 1847 een nieuw paleis (> Paleisring), dat echter nog niet klaar was toen de vorst op 17 maart 1849 in zijn oude paleis in Tilburg overleed. Toen dit gebouw in 1873 was afgebroken, werd er op die plaats op 17 maart 1874 een monumentale gedenknaald voor Willem III opgericht, die er tot 1968 heeft gestaan (> Monumentstraat).


In 1881 werd deze straat officieel door de gemeenteraad vastgesteld als Willem II-straat, (vroeger Comediestraat) van de Heuvelstraat tot de Spoorlaan. De straat is in 1870 aangelegd, waartoe vooraf de nodige percelen moesten worden aangekocht. Ook De Oude Comedie werd voor dit doel aangekocht en afgebroken. De straat werd sindsdien Comediestraat (Komediestraat) genoemd. In deze Comedie werd al vanaf 1807 toneelgespeeld. Ook koning Lodewijk Napoleon bezocht de Comedie tijdens zijn bezoek aan Tilburg op 17 april 1809.


Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987).