Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Wilhelminapark (Tilburg)

Stadsdeel: Oud Noord
Wijknaam: Gasthuisstraat
Datum besluit: B & W 2 augustus 1962
Jaar: 1897Het park gelegen tussen de Veldhovenring, de Gasthuisring en de Goirkestraat.


Wilhelminapark.jpg


[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

Wilhelminapark (Tilburg)
Bezoek van koningin Wilhelmina en prins Hendrik aan de fabriek van de firma Van den Bergh Krabbendam (BEKA) in 1913.


Wilhelmina Helena Pauline Maria, prinses van Oranje-Nassau, hertogin van Mecklenburg, enz. enz., koningin der Nederlanden, werd geboren te 's-Gravenhage op 31 augustus 1880 als dochter van koning Willem III en koningin Emma. Zij trouwde op 7 februari 1901 met Heinrich (Hendrik) Wladimir Albrecht Ernst, hertog van Mecklenburg, vorst van Wenden, Schwerin en Ratzeburg, graaf van Schwerin, heer van de landen Rostock en Stargard, prins der Nederlanden. Uit dit huwelijk werd in 1909 Juliana geboren (> Julianapark). Toen haar vader op 23 november 1890 overleed, werd Wilhelmina koningin der Nederlanden, tot haar achttiende jaar evenwel onder regentschap van konigin-moeder Emma. Van 6 september 1898 tot 4 september 1948 is zij koningin geweest. Zij deed toen afstand van de troon ten behoeve van haar dochter. Zij overleed te Apeldoorn op 28 november 1962.


Op 18 mei 1895 bezocht zij met haar moeder, koningin-regentes Emma, Tilburg. In de raadsvergadering van 5 juni 1895 zei de heer C. Eras dat bij het bezoek dat onze geliefde Koninginnen op de Veldhoven, alwaar zoals hij vernam Hare Majesteiten hare tevredenheid betuigden, opnieuw is ter sprake gebracht het meermalen geopperd plan om dat plein in te richten voor park. Spreker heeft derhalve de eer een daartoe strekkend voorstel te doen, namelijk om het plein de Veldhoven in te richten tot wandelpark en daaraan den naam te geven van onze jeugdige Koningin. In verband met de plannen om dit plein (de Veldhoven) in te richten voor haven voor het nog aan te leggen kanaal, werd dit voorstel, hoewel het voldoende ondersteund werd, aangehouden in afwachting van de beslissing over de plannen van het kanaal. Eras deed op 21 december 1896 werderom bovengenoemd verzoek, omdat de plannen van het kanaal waren vervallen. Op 5 juni 1897 werd door de gemeenteraad defnitief besloten tot het aanleggen van het park en daaraan de naam te geven van Wilhelminapark.


In het park, een ontwerp van tuinarchitect L. Springer uit Haarlem, werd op 12 september 1898 de zogenaamde Wilhelminaboom door burgemeester J.F. Jansen (> Burgemeester Jansenstraat) geplant, en omgeven door een zeshoekig gietijzeren hekwerk, waarin een medaillon van koningin Wilhelmina zat. Op last van de bezetter werd door de burgemeester op 26 februari 1942 de naam Wilhelminapark vervangen door Noorderpark. Kort na de bevrijding van de stad werd bij besluit van B & W van 13 november 1944 de straatnaam weer gewijzigd in Wilhelminapark.


De vorstin heeft na 1895 nog vier officiële bezoeken aan Tilburg gebracht: op 14 juli 1913 aan de Internationale Tentoonstelling en aan de firma Van den Bergh-Krabbendam; op 26 september 1924 bij de her-onthulling van het standbeeld van koning Willem II op de Heuvel; op 14 mei 1935 met prinses Juliana op doortocht naar Brussel; en op 18 maart 1945 na de bevrijding van de stad inspecteerde zij de troepen op de Markt.


Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987).

Externe link

Verhalen over Wilhelminapark op GeheugenvanTilburg.nl