Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Wiki Midden-Brabant:Conventies

Iedereen is vrij om artikelen te maken of bewerken. De regel is dan ook: voel je vrij en ga je gang. Toch is er een aantal conventies waaraan artikelen na verloop van tijd (zouden moeten) gaan voldoen. Onderstaande conventies zijn weliswaar geen wetten van Meden en Perzen, maar zijn tot stand gekomen na eerdere discussies en/of stemmingen en zijn een weerspiegeling van de status quo op Wikipedia.

Titel

De titel van het artikel is enkelvoud. Toegestane uitzonderingen:
  1. Namen van volkeren, zoals Goten of Hunnen.
  2. Nederlandstalige biologisch-taxonomische aanduidingen, zoals Rallen of Ooievaarsachtigen.
  3. Artikelen met lijsten, zoals 'Lijst van kerken van xyz'.
  4. Artikelen van woorden die enkel in het meervoud bestaan, zoals 'Hersenen'

Volgorde van onderdelen in een artikel

Elk artikel is geschreven in een vaste volgorde van onderdelen. Namelijk:

  • Inleiding
  • Hoofdtekst
  • Zie ook
  • Externe links
  • Bronvermelding / Voetnoten / Referenties
  • Categorie

Inleiding

Ieder artikel begint met een inleiding waarin in niet meer dan één alinea een korte en zinvolle omschrijving van het artikel wordt gegeven onder gebruikmaking van de titel van het artikel in vette letters. De beschreven term staat idealiter vooraan de eerste zin (lidwoorden daargelaten); waar dit gekunsteld zou overkomen, kan hiervan worden afgeweken.

Hoofdtekst

De hoofdtekst is zo goed mogelijk objectief en encyclopedisch van aard. Gezichtspunten mogen vermeld worden, mits aangegeven wordt wie dat gezichtspunt heeft.

Afbeeldingen

Als een artikel één afbeelding bevat zetten we dat meestal rechtsboven, vóór de eerste regel van de inleiding, in het artikel. Bij een lang artikel kan de afbeelding bij de alinea waar de afbeelding betrekking op heeft staan (liefst rechts).

Categorie

Artikelpagina's worden ingedeeld met een of meer relevante categorieën. Categorie-indelingstermen komen in ieder artikel onderaan.

Afkortingen

Voor namen van artikelen worden geen afkortingen gebruikt; de artikelnaam gaat voluit, met waar nodig een redirect vanaf de afkorting. Vermijd in de tekst zelf zoveel mogelijk afkortingen. Zeker wanneer je ze niet uitlegt, of linkt naar een pagina die ze uitlegt. Zelfs al lijken afkortingen nog zo algemeen bekend, het overdreven gebruik ervan kan lezersonvriendelijk zijn.

Personen

Titels van Wikiartikelen over personen heten in principe Voornaam Achternaam met de voornaam voluit.

Geboorte- en sterfdata worden doorgaans als in het volgende voorbeeld aangegeven: Jan Pieters(Amsterdam, 1 januari 1900 - Den Haag, 31 december 1999). Bij een levende persoon wordt de geboortedatum aangegeven met Jan Pieterse (Lutjebroek, 1 januari 1900), of (geboren in Lutjebroek op 1 januari 1900).

Jaartallen

De aanduiding van een jaartal van vóór de huidige jaarrekening wordt aangegeven met v.Chr., bijvoorbeeld 10 v.Chr.

Geografische aanduidingen

Zijn er meerdere geografische aanduidingen met dezelfde naam in meerdere plaatsen? Schrijf dan tussen haakjes een aanduiding. Bijvoorbeeld: 'Heuvelstraat (Tilburg)' of 'Heuvelstraat (Berkel-Enschot)'.

Auteurvermelding

Aangezien de auteurs van een artikel door de vermelding in de voorgeschiedenis al bijgehouden worden, worden deze niet in het artikel zelf genoemd.

Adresgegevens en telefoonnummers

Adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen van personen, bedrijven, gebouwen, musea, objecten etc. horen niet op Wikipedia thuis. Dit is geen encyclopedische informatie. Wel kan bij bijvoorbeeld monumenten de straat worden genoemd waar deze zich bevinden.

Externe links

Als er naar websites buiten Wikipedia verwezen wordt, dan gebeurt dat steeds in een afzonderlijke paragraaf aan het einde van het artikel met de kop Externe links met iedere link op een eigen regel vormgegeven als:
== Externe links ==
* [http://subdomein.domein.tld/link.htm Linkomschrijving]
In het geval van slechts een externe link wordt het enkelvoud gebruikt: == Externe link ==.
Externe links moeten direct relevant zijn voor de pagina (en niet alleen zijdelings). Bij voorkeur niet meer dan één keer linken naar dezelfde website. Het mogen ook geen links zijn naar commerciële pagina's.
Wees spaarzaam met externe links, het toevoegen van meer dan 3 externe links wordt afgeraden. Externe links in de tekst opnemen is in principe niet toegestaan. Een uitzondering hierop zijn de referenties, waarbij ze wel tussen <ref> en </ref> moeten staan. Bij lijsten worden externe links of weggelaten, of onderaan geplaatst.

Redirects

Er worden geen redirects naar artikelen in anderstalige Wikipedia's gemaakt. Het is niet de bedoeling om een redirect naar een andere redirect te maken. Verder worden er geen redirects gemaakt van de encyclopedische naamruimte naar andere naamruimtes.

HTML

Artikelen zouden zo min mogelijk gebruik moeten maken van HTML. Voor de meeste zaken is wikisyntaxis voorhanden. Kleur en fonts worden niet of spaarzaam gebruikt, voornamelijk in de gebruikersruimten. Kleuren worden vrijwel uitsluitend in infoboxen gebruikt.

Gebruik van infoboxen

Artikelen worden waar mogelijk voorzien van een infobox. Dit is een overzichtelijke uniforme box met gegevens over bijvoorbeeld een persoon, gebouw of straat. Op deze manier krijgt de lezer de basisgegevens op een overzichtelijke manier aangeboden. Kijk voor een overzicht van de infoboxen in Wiki Midden-Brabant en voor uitleg op Categorie:Infobox.