Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Wetenschappelijke Kring Tilburg

Aan het begin van de twintigste eeuw bestond de bevolking van Tilburg hoofdzakelijk uit arbeiders, middenstanders en fabrikanten. De stad kende nog geen intellectuele traditie. De kleine groep academisch geschoolden die de stad telde nam een geïsoleerde positie in, vooral ook omdat het merendeel niet uit Tilburg afkomstig was. Onder een aantal van hen bestond de behoefte aan het uitwisselen van kennis. Hiertoe werd in 1907 de Wetenschappelijke Kring Tilburg (WKT) opgericht, met als doel ‘het bevorderen van het wetenschappelijk en gezellig verkeer onder de leden’. De kring startte met zeventien leden, maar eind 1907 was het maximaal toegestane aantal van dertig al bereikt. Later werd dit maximum losgelaten. Door de jaren heen waren ook niet-academici lid van de WKT, maar er bestond wel een ballotage. Ieder lid was verplicht om na toetreding een voordracht te houden over een zelfgekozen onderwerp. Daarnaast werden jaarlijks lezingen gegeven door gastsprekers, vaak van nationale of internationale bekendheid. Al in 1947 stelde iemand voor om vrouwen toe te laten tot de kring, maar dat voorstel werd afgewezen. Die kwestie herhaalde zich bijna twintig jaar later, met hetzelfde resultaat. Pas in 1984 werd de eerste vrouw opgenomen. In 2007 vierde de WKT het 100-jarig bestaan met een symposium en een lezingencyclus, gewijd aan de gevolgen van de demografische ontwikkeling en de keuzes die daarbij gemaakt moeten worden. De WKT was in 2007 mede-initiatiefnemer van het Science Café Tilburg.