Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Waterzuivering

De Tilburgse wollenstoffenfabrieken, wolwasserijen en ververijen produceerden vroeger grote hoeveelheden afvalwater, dat via waterlopen werd afgevoerd. Het was vooral De Leij die grote hoeveelheden fabriekswater afvoerde richting Oisterwijk. In het begin van de twintigste eeuw werden er vloeivelden aangelegd om het afvalwater te zuiveren, eerst in de Witsie, en later op de Loonse heide. Daarnaast werd in Moerenburg vanaf 1904 geëxperimenteerd met de zuivering van het water dat op De Leij werd geloosd. In 1927 werd een proefopstelling in gebruik genomen, maar pas in 1937 was de definitieve installatie aan de Hoevensekanaaldijk gereed. Het was een van de eerste waterzuiveringsinstallaties in Nederland. In 1938 werd al een proef genomen om het water verder biologisch te reinigen, en in 1954 was de mechanisch-biologische installatie voltooid. In 1972 werd in Tilburg-Noord naast stortplaats De Spinder een tweede biologische waterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen, die het gereinigde water op de Zandleij loost. In 1995 droeg de gemeente Tilburg beide waterzuiveringsinstallaties (AWRI’s) over aan Waterschap De Dommel. In 2005 werd de AWRI-Oost omgebouwd tot rioolgemaal Moerenburg. Het afvalwater van het centrum en het oostelijk stadsdeel wordt sindsdien via een buisleiding getransporteerd naar Rioolwaterzuivering Tilburg, zoals de waterzuivering in Tilburg-Noord officieel heet. Bij een overschot aan rioolwater wordt het opgevangen en gezuiverd door een helofytenfilter (een filter van moerasplanten), waarna het gezuiverde water via de Korvelse Waterloop wordt afgevoerd. Het complex aan de Hoevensekanaaldijk is gedeeltelijk gesloopt. De resterende gebouwen en installaties zijn aangemerkt als rijksmonument. De locatie wordt ook gebruikt voor culturele evenementen. In 2011 werd op het terrein een verpozingsplek aangelegd in de vorm van een ‘waterpaviljoen’. Tevens werden hier de contouren van Huize Moerenburg gereconstrueerd en werd een deel van het terrein definitief opengesteld voor het publiek.