Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Voort, Wilhelmus Gertrudis van de

Wim van de Voort
Voork Voort Wilhelmus Gertrudis v d 1944.jpg
Volledige namen Wilhelmus Gertrudis van de Voort
Geboortedatum 20-04-1893
Geboorteplaats Udenhout
Adres A 32
Woonplaats Udenhout
Burgerlijke staat gehuwd
Naam echtgeno(o)t(e) Maria Antonia Cornelia Beekmans
Beroep bedrijfsleider houthandel
Overlijdensdatum 24-09-1944
Plaats van overlijden Tilburg
Bijzonderheden Door de Duitsers geëxecuteerd.

Geef de oorlog een gezicht!

Kun jij ons helpen met het schrijven van het levensverhaal van deze persoon?

Hoewel het meer dan 75 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog blijft het belangrijk de slachtoffers te herdenken. We willen door hun verhaal te vertellen de slachtoffers eren en de herinnering levend houden. Alle Tilburgse oorlogsslachtoffers zijn opgenomen in de Wiki Midden-Brabant en we streven er naar van ieder een levensbeschrijving en foto op te nemen.

Helaas hebben we van sommigen maar beperkte of soms helemaal geen informatie. We hebben jouw hulp nodig deze levensverhalen vast te leggen door ontbrekende informatie aan te vullen met verhalen of foto’s. We ontvangen je reactie graag via info@regionaalarchieftilburg.nl o.v.v. Wiki Oorlogsslachtoffers.


Oorlogsslachtoffer
WillemvandeVoort2.jpg
Het graf van Willem van de Voort op het Udenhoutse kerkhof

Gebeurtenis

Guus Appels wil ons zijn relaas vertellen over het fusilleren van zijn vader, van zijn oom en van Willem van de Voort op 24 september 1944.

Het was zondag 24 september 1944 dat de Feldgendarmerie en Grüne Polizei een actie uitvoerden die een stuk oorlogsgeschiedenis voor Udenhout heeft nagelaten. De gebroeders Jan en Janus Appels (vader van Udenhoutse familie Appels) hadden in Tilburg een bouwbedrijf met als nevenactiviteit een houtzagerij in Udenhout. Deze houtzagerij was gevestigd in de toenmalige Stationsstraat, nu de Kreitenmolenstraat, en lag op de plaats waar tot voor kort de supermarkt "de Super" gevestigd was. De beide gebroeders Appels hadden Willem van de Voort aangezocht om als bedrijfsleider de activiteiten in Udenhout te behartigen. Deze Willem van de Voort woonde in de Slimstraat en behoorde tot de bekende Udenhoutse familie Van de Voort die nog een houthandel drijft. Janus Appels was aangesteld als Hoofd van het Regionale Ondergrondse Verzet en had zijn bedrijf in Udenhout gebruikt om er munitie en wapens op te slaan.

Bidprentje Wilhelmus van de Voort. Privécollectie fam. van de Voort

Toen in september 1944 de Duitsers alle Tilburgse aannemers opriepen om mee te werken aan het opwerpen van verdedigingswerken doken de gebroeders Appels onder. Zo heeft Janus Appels zich een tijdje schuil gehouden bij de familie Sjef en Marie Driessen die destijds woonden in hun huisje aan de Stationstraat "Het Rooie Leeuwke". Dit huisje heeft gestaan waar nu zo ongeveer de sigarenzaak van de familie Jongbloets aan de Kreitenmolenstraat is gevestigd. Toen de toestand weer wat rustiger leek, besloot Janus Appels naar zijn gezin in Tilburg terug te gaan. Deze beslissing werd hem en de twee andere personen noodlottig. Het gebeurde op zondag 24 september 1944, het moet omstreeks het middaguur geweest zijn; een deputatie van de Feldgendarmerie en de Grüne Polizei, begeleid door een "zekere Juffrouw", verscheen op het terrein van de houtzagerij te Udenhout en inspecteerden de houtopslagloods op aanwezigheid van daar vermoedelijk verborgen wapens en munitie. Inmiddels waren ook de direct omwonenden van het pand door de Duitsers uit hun huizen gehaald, tegen de muur gezet en gesommeerd nadere informatie te geven over mede- weten of betrokkenheid in deze affaire. Op indicatie van de omwonenden toog men hierop naar het huis van Willem van de Voort aan de Slimstraat en men dwong deze direct mee te gaan om zich als bedrijfsleider nader te verklaren. Er waren weinig woorden nodig. De omwonenden, die konden bewijzen dat ze geen enkele betrokkenheid hadden met deze zaak, werden daarop weer naar huis teruggestuurd. De Duitsers met in hun gezelschap de heer Willem van de Voort gingen hierop in hun auto's naar het bedrijf van de gebroeders Appels aan de Boomstraat te Tilburg. Zonder nadere uitleg werd Jan Appels, die ook nog naar de Engelse zender zat te luisteren, uit zijn huis gehaald waarop het gezelschap naar het huis reed van Janus Appels aan de Bredaseweg in Tilburg. Toen men daar aanbelde, trachtte deze nog via de achtertuin te vluchten, maar toen hij het getier van de Duitsers tegen zijn vrouw hoorde, kwam hij te voorschijn en werd gearresteerd. Na door de Duitsers te zijn ondervraagd werden de drie gearresteerden in een "overvalwagen" geloodst en naar een voor de families onbekende plaats afgevoerd. Op dat moment raakt men het spoor bijster. Toen kort daarop navraag werd gedaan bij de toenmalige Tilburgse Ortskommandantur over hun verblijf kon of wilde men daarop geen antwoord geven. "Wenn er nichts getan hat, wird ihm auch nichts passieren" werd als antwoord meegegeven. Ook diverse latere pogingen om iets van hen te vernemen leverde geen enkel resultaat op. De gedachte leefde dat zij naar Duitsland zouden zijn afgevoerd.

Foto: privécollectie familie van de Voort

De bevrijding kwam, een nieuwe tijd brak aan en de jaren gingen voorbij zonder enig bericht of spoor van de drie slachtoffers, totdat precies drie jaren later in september 1947 in deze zaak klaarheid kwam. Het bleek, dat enige Duitsers, die deel hadden uitgemaakt van het vuurpeleton, voor nog andere zaken die zij op hun geweten hadden door het toenmalige Militaire Gezag werden gehoord. De Duitsers sloegen aan het praten en weldra werd de Tilburgse affaire genoemd. Zij verwezen naar de Willem-II-kazerne en konden vrij nauwkeurig de plaats aanwijzen waar de drie gefusilleerd waren. Hierop ging men aan het graven met het trieste gevolg. Uit de Tilburgse Courant van vrijdag 26 september en zaterdag 27 september 1947 citeren wij het volgende:

"Vrijdagmorgen 26 september 1947 zijn op de terreinen van de Willem-II-kazerne in Tilburg de lijken gevonden van de eind september 1944 gefusilleerde Tilburgers Jan en Adrianus Appels en W.van de Voort uit Udenhout. Het stoffelijk overschot van de drie mannen werd gevonden op aanwijzing van twee Duitsers die als getuige ter beschikking zijn van de sub-commissie Opsporing Oorlogsmisdrijven". Verder is nog vast komen te staan dat de drie slachtoffers zonder vorm van proces nog diezelfde dag zijn geëxecuteerd. Zij zijn gedwongen geweest zelf hun graf te delven waarna ze van achteren met een mitrailleur zijn gefusilleerd.

Op 6 oktober 1947 zijn na druk bezochte uitvaartdiensten zowel in Tilburg als in Udenhout, de gebroeders Appels herbegraven op het kerkhof aan de Bredaseweg in Tilburg en de heer Willem van de Voort op het kerkhof te Udenhout.

Bronnen

  • Iersel, Frans van,Over d´n oorlog. Udenhout en Biezenmortel tussen bezetting en bevrijding (Udenhout, 1994)
  • Nieuwe Tilburgsche Courant, 26.9.1947

Interne link

Zie ook: Fusillade gebroeders Appels en Wim Van de Voort

Externe link