Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Voetbalvereniging E.U.S.V.

In mei 1928 besloot een aantal jongelui om een voetbalclub op te richten buiten het patronaat om en zonder pastoor Van Eijl ook maar iets te vragen. Ze noemden hun club E.U.S.V., de Eerste Udenhoutse Sport Vereniging. Kees van de Ven, de latere secretaris van S.S.S., is lid geweest van deze club, in 1928. De vereniging E.U.S.V. speelde in 1928 op de Schoorstraat; het clubhuis was bij Harrie Scholtze. E.U.S.V. was opgericht met de bedoeling in Udenhout een voetbalclub te hebben die niet gebonden zou zijn aan het patronaat van de pastoor. Zou E.U.S.V. succesvol zijn geworden, dan zou er geen bestaansrecht voor S.S.S. zijn geweest. Maar E.U.S.V. had de pastoor tegen en daarmee het dorp. In september 1928 meldde de pastoor in zijn dagboek het succes van zijn actie: De onlangs neutraal opgerichte Voetbalclub E.U.S.V. capituleert, organiseert zich katholiek, aansluitend bij de R.K.F.(Rooms Katholieke Federatie) met den Pastoor als adviseur. Mijne eischen waren: aansluiting bij onze R.K. Werklieden-Vereeniging, vestiging in het Bondsgebouw (niet in een herberg), uitsluiting van alle leden beneden 21 jaar (Patronaatsplichtigen). Het Bestuur was niet ongenegen, maar de leden deugen niet. De club bezweek spoedig wegens gebrek aan solidariteit der leden, aan geld en belangstelling en aan succes bij de competities, waar zij schitterend verloren. In de krant van 24 september 1928 stond dat E.U.S.V. in competitieverband in de kring Tilburg op bezoek was geweest bij ‘t Heike 2 en had verloren met 7-0. Het krantenartikel vermeldde erbij dat de Udenhoutse spelers indachtig moeten zijn dat alle begin moeilijk is.