Visitandinenstraat (Tilburg)

Stadsdeel: West
Wijknaam: Het Zand
Datum besluit: B & W 19 februari 1960
Jaar: 1960De straat lopende ten oosten van de Beneluxlaan vanaf het noordwestelijke einde van de Predikherenlaan zuidwaarts tot de Montfortanenlaan.


Visitandinenstraat.jpg


[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

38.jpg


Klooster en kapel van de zusters visitandinen aan

de > Bisschop Zwijsenstraat omstreeks 1910.

Visitandin(n)en zijn leden van de orde van Maria Visitatie, een vrouwelijke kloosterorde die in 1610 te Annecy werd gesticht door Franciscus van Sales en Jeanne F.F. de Chantal. De zusters van de Visitatie vestigden zich op 20 februari 1885 te Tilburg in de (tegenwoordige) > Bisschop Zwijsenstraat 5, waar zij tot 1986 verbleven. Dit pand werd in 1843 gebouwd voor notaris en burgemeester Hendrik Bernard Beckers (> Burgemeester Beckersstraat). In 1857 woonde er Hendrik Mathijsen. De jongste dochter uit zijn tweede huwelijk, Dorothea Maria Cornelia Mathijsen, geb. Tilburg 26 januari 1841, vertrok op 16 januari 1882 naar Voorst (Gelderland) en keerde met de zusters van de Visitatie op 3 februari 1885 in het ouderlijk huis terug, dat zij aan de congregatie ter beschikking stelde. Het was het enige klooster van deze orde in ons land. De kapel naast het klooster werd in 1895 in gebruik genomen.


Klooster en kapel maken thans onderdeel uit van het Kunstcluster van Fontys Hogescholen.


De hier genoemde Hendrik Mathijsen was wollenstoffenfabrikant. Zijn fabriek stond aan de overzijde van de straat. In 1882 verkocht hij zijn bedrijf aan de firma Moonen & Van Eijl.


Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987) / Rob van Putten.