Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Verschuuren Olthaus & Co.

Deze fabriek is onderzocht door Gerwen, Marie-Jose van en ingevoerd door Wiki Seebregts Hans


Verschuuren Olthaus (& Co.)
Afbeelding gewenst
Type bedrijf Wollenstoffen- en Laken fabriek
Vestigingsadres Diepenstraat Q425, later wordt dit Diepenstraat 63
Datum oprichting 01 februari 1916
Datum opheffing 01 april 1925
Eigenaars / oprichters Constantinus Petrus Cornelius Verschuuren, Nicolaus Johann Wilhelm Olthaus,
Opvolging Geen
Familieverbanden Zie aan de linkerzijde
Herkomst eigenaars / oprichters C.P.P. Verschuuren uit Tilburg
N.J.W. Olthaus uit Werlte/Hannover (D) woonachtig in Enschede en genaturaliseerd Nederlander.
Herkomst vreemd kapitaal Door elke vennoot wordt Fl. 20.000,= ingebracht.
Reikwijdte van het bedrijf Onbekend

Algemene omschrijving

 • Op 1 Februari 1916 wordt de vennootschap aangegaan van de firma Verschuuren-Olthaus. Het doel is het fabriceren en den handel in wollen en andere stoffen en al hetgeen daarmede in verband staat of kan geacht worden daartoe te behoren.
 • Er wordt een braakliggend terrein aangekocht in de Diepenstraat Q 425, een vergunning aangevraagd voor de bouw. De bouw wordt later aanbesteed aan een aannemer uit Enschede.
 • Bij de oprichting op 1 Februari 1916 wordt door ieder van de vennoten Fl. 20.000,= ingebracht. Verder wordt kennis, ijver en contacten ingebracht.
 • Op 01-06-1916, 4 maanden na de oprichting, wordt de commanditaire vennootschap Firma Verschuuren-Olthaus opgericht. De vennootschap brengt het perceel Diepenstraat Q425 in. De commanditaire vennoot Hasewinkel brengt fl. 30.000,= in. Op een later tijdstip kan hij nog fl. 10.000,= inbrengen. Hij is een hoteleigenaar uit Oldenzaal
 • In de akte van 01-02-1916 en 01-06-1916 staat beschreven dat beherend vennoot Olthaus op 01-08-1916 alsnog fl. 20.000,= zal inbrengen.
 • Op 24 Juni 1916 wordt de vergunning verleend voor het oprichten van een lakenfabriek met stoommachine.
  Bouw fabriek N.T.C. 20-3-1916.jpg
 • 18 Januari 1918 krijgen ze de vergunning voor uitbreiding van de lakenfabriek. De vergunning voor uitbreiding van de wollenstoffenfabriek krijgen ze op 4 Oktober 1918. Opvallend is dat de Firma Verschuuren-Olthaus nu zowel een laken als een wollenstoffenfabriek is.
 • In de jaren wordt regelmatig personeel gevraagd.
Ntc 2-12-1916 personeel gevraagd.jpg
NTC 2-6-1917 personeel.jpg


 • In Maart 1921 wordt een nieuwe vennootschap opgericht waarbij Dhr. E.J. van Puijenbroek van de firma H. van Puijenbroek Textiel Maatschappij Goirle, commissaris wordt. Deze N.V. zal ingaan vanaf het koninklijk besluit. Op 25 Augustus 1921 wordt dit bevestigd door het koninklijk besluit van 3 Augustus 1921.
 • 25 Augustus 1921 volgt de ontbinding van de vennootschap, Verschuuren-Olthaus en Co. Alle bezittingen gaan naar de nieuwe firma N.V. Verschuuren-Olthaus. Vennoot van Puijenbroek brengt F 1000,- in. Per 1 April 1921 wordt de balans opgemaakt en de vennoten brengen dan hun goederen, machinerien, gereedschappen en grondstoffen in.
 • Op 13 September 1922 is de openbare verkoop van het fabriekspand, bouwgrond en al het toebehoren t.b.v. firma Verschuuren-Olthaus. In 1925 regelt Dhr. Van Puijenbroek van de Firma v. Puijenbroek uit Goirle de afwikkeling van het bedrijf.
 • Op 21 oktober 1925 staat een advertentie in de Tilburgsche Courant: de Openbaarmaking inzake het handelsregister, dat de zaak Verschuuren Olthaus opgeheven is.
 • Dhr C.P.C. Verschuuren start in september 1921 met de firma C. Verschuuren-Goette een agentschap voor Wol en Garens.

Gezinskaart

Verschuuren Goëtte, C.P.C.

Olthaus Puijenbroek, N.J.M.

Familieverbanden

Via familie Verschuuren:

 • Zijn vader Carolus J.H. Verschuuren is rond de eeuwwisseling directeur bij van Dooren & Dams.
 • Zoon Charles J.J.M., deze is mede directeur van de Verschuuren Groep -afdeling Textielgrondstoffen,
 • Zoon Johannes C.A.M. is mede directeur van de Verschuuren Groep- afdeling Machine-handel, later werd dit Jan Verschuuren B.V. machinehandel.
 • Zoon, Constantinus is directeur van Wolwasserij en Garenververij Tilvetex.
 • Oom Vincentius J.M. Verschuuren is eigenaar van Verschuuren-Piron, Vincent

Via Familie Olthaus:

 • zijn er banden met de firma van Puijenbroek in Goirle. Deze familie is de schoonfamilie van N.J.W. Olthaus

Opmerkingen

 • Na de weefschool van Tilburg en de Textil-Hochschule in Aken heeft C.P.C. Verschuuren zijn Vader als directeur opgevolgd bij Van Dooren & Dams. Daar heeft hij geïmpregneerde “waterafstotende” wollenstoffen en lakens op de markt gebracht. Constantinus P.C. Verschuuren krijgt een verzoek van een Tilburgse spinner voor een compagnon schap in een nieuwe fabriek wat hij afwijst. Hij wil een eigen fabriek, een zogenaamde “Volltuchfabrik” oprichten: een volledig geïntegreerde wollenstoffenfabriek met spinnerij, weverij en eigen apprêtuur
 • Olthaus kwam in 1916 als manufacturier uit Enschede naar Tilburg en trouwt in 1919 met Egidia Aldegonde Maria Josephina Puijenbroek. (van Firma van Puijenbroek te Goirle)
 • Tijdens de 1e wereldoorlog heeft de firma diverse jaren grond beschikbaar gesteld aan het personeel voor het verbouwen van groente. Zie advertenties.
 • In het adressenboek van 1919 wordt in de beroepenlijsten de naam Verschuuren Olthaus en Co gebruikt. Zij staan beschreven bij Flanelfabrikanten en Wollenstoffenfabrikanten. Verder staat daar 19 advertenties in van Verschuuren-Olthaus wollenstoffenfabrikanten.
 • In de familie geschiedenis wordt beschreven dat het fabriek vooral veel last heeft gehad van het wegvallen van de belangrijke Duitse Markt na de oorlog, de daling van de wolprijzen rond 1920 en de ontwaarding van de Duitse Mark. Zij schrijven verder dat C. Verschuuren de schuldeisers uit eigen middelen betaald heeft.
 • Dhr. Olthaus was zeer betrokken bij een motorclub uit Tilburg. Hij heeft zich jaren ingezet voor een wielerbaan/racebaan.
  Arnhemsche courant 14-7-1920 wielerbaan.jpg
 • Henricus (Harrie) Verschuuren treedt eind 1944 vrijwillig als tolk in dienst bij de bevrijdingslegers. Hij maakt de overwinningstochten door Duitsland mee en betreedt als eerste vrije Nederlander het concentratie kamp Bergen-Belsen nadat dit kamp bevrijdt is. Hij besluit om na de oorlog zo snel mogelijk zijn toevlucht te zoeken naar een ander werelddeel vanwege de gruwelen en ellende die hij hier gezien heeft.

Bronnen

 • B.H.I.C. Kamer van Koophandel Tilburg Toegang 404 A Dossier 1300
 • Regionaal Archief Tilburg Archief 871- Gemeente secr. Tilburg jaarverslag 1916
 • Regionaal Archief Tilburg Archief 871 Gemeente Secr. Tilburg jaarverslag 1918
 • Regionaal Archief Tilburg Archief 115 Notariële Notaris Maas- akte 53 - 7 Februari 1916
 • Regionaal Archief Tilburg Archief 115-Notariele akten, Notaris Maas akte 196, 8 Mei 1916
 • Regionaal Archief Tilburg archief 115-Notariele akten -Notaris Smitz akte 164, 16-3-1921
 • Regionaal Archief Tilburg Archief 115 -Notariële akte 531 - Notaris Smitz 25 Augustus 1921
 • Adresboek Tilburg 1919
 • Regionaal Archief Tilburg T.b RAT00556/F TILB 52
 • Regionaal Archief Tilburg Tb-RAT00839-F.Tilb map 1038
 • Regionaal Archief Tilburg Tb-RAT 00001 C1 Stamboom Verschuuren
 • Twents Dagblad Turbantia 18-3-1916
 • Nieuwe Tilburgsche Courant 23-3-1918
 • Tilburgsche Courant 26-8-1922
 • Arnhemsche Courant 14-7-1920
 • Tilburgsche Courant 21-10-1925
 • Tilburg 1940-1945, Jaren van verduistering Schrijver Frans Janse blz. 54 Regionaal Archief Tb-RAT 00277

Afbeeldingen

cleft

NTC 26-8-1922 verkoop fabriek en grond etc.jpg
Vervolg verkoop fabriek.jpg