Albert Verschuuren

Albertus (Albert) Joannes Joseph Verschuuren (Tilburg 1887 – Oosterhout 1953) was van 1921 tot 1942 docent aan de voorloper van de Academie voor Beeldende Vorming. Daarnaast verwierf hij in en buiten Tilburg talloze opdrachten voor schilder- en beeldhouwwerk, glas-in-loodramen, boekillustraties en grafmonumenten. In 1912 schilderde hij de portretten van koningin-regentes Emma en koningin Wilhelmina, die in de Oranjezaal van het Paleis-raadhuis hangen. Vanaf 1915 realiseerde hij muurschilderingen, heiligenbeelden en glas-in-loodramen in de Broekhovense kerk I. In 1918 kwamen zijn muurschilderingen in de Sint Caeciliakerk in Enschot (Berkel-Enschot) tot stand. In 1922 vervaardigde hij de glas-in-loodramen in de Margarita Mariakerk, waarvoor hij in 1925 ook een altaarversiering verzorgde. In 1923 maakte Verschuuren de beelden van Sint Jozef en Sint Dominus voor de voorgevel van de Hasseltse kerk, die tegenwoordig op begraafplaats Lambert de Wijsstraat staan. Voor dezelfde kerk maakte hij in de jaren twintig, dertig en veertig twaalf bijbelse schilderijen, de kruiswegstaties en glas-in-loodramen. In 1928 schilderde hij een voorstelling van de receptie van Philips van Bourgondië, die in 1452 de papieren van machtiging tot het aanstellen van een zevental schepenen overhandigde aan de heer van Tilburg en Goirle. Dit doek is eigendom van Stadsmuseum Tilburg, dat ook enkele religieuze schilderstukken en een zelfportret van Verschuuren bezit. In 1930 vervaardigde hij het beeld van Sint Odulphus voor de voorgevel van het Sint Odulphuslyceum. In 1943 werd een Mariabeeld van Verschuuren op het Merodeplein geplaatst. Rond diezelfde tijd ontwierp hij het Mariabeeld op de hoek van de Hasseltstraat en de Kwaadeindstraat.