Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Understanding Society, motto van de universiteit

BalkTiu.jpg

Specialist in mens- en maatschappijwetenschappen

Understanding Society is het motto waarmee Tilburg University zich kernachtig profileert. Als specialist in mens- en maatschappijwetenschappen wil de universiteit met haar onderzoek en kennisoverdracht bijdragen aan een beter begrip van maatschappelijke problemen. Het motto werd voor het eerst gebruikt in 2008, bij de introductie van een nieuwe universitaire strategie. Understanding Society staat onder meer voor: onderzoeken, analyseren, leren begrijpen en doceren.

In de aula is een kunstwerk opgenomen van Teun Hocks, dat het motto van de universiteit tot onderwerp heeft. Hocks (1947) maakt fotoschilderijen - in dit geval verweven in een wandtapijt - die hij samenstelt met eigenhandig gemaakte decors en rekwisieten. Van deze ‘voorstellingen’ – waarin hij zelf figureert – maakt Hocks analoge foto’s die hij inkleurt met olieverf. Altijd wringt er iets in de schijnbaar alledaagse situaties. Zoals in het geval van het wandtapijt: de hoofdpersoon draagt een loep en onderzoekt een voetstap, alsof die niet door hemzelf gezet zou kunnen zijn. Door onderzoeken bij te dragen, zo kun je het thema samenvatten. The New York Times schreef over zijn werk: 'Als producent, regisseur en ster van zijn eigen magische theater speelt Teun Hocks in zijn grote, grappige en mysterieuze foto's een heilige dwaas en een spirituele zoeker.'

Understanding society.jpg

Advancing Society

Daarnaast wordt soms ook de term Advancing Society gebruikt. Daarmee wordt in het bijzonder gedoeld op valorisatie, op het benutten van kennis, om zo een bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. In dat verband werken veel onderzoekers en onderzoeksgroepen incidenteel of structureel samen met bedrijven of maatschappelijke partners. Tranzo, dat onderzoek doet op het gebied van gezondheid*, is daar een voorbeeld van, net als Netspar, dat met diverse partijen onderzoek doet op het terrein van vergrijzing. Maar ook congressen, bestuurlijke inzet en het werk in adviescommissies zijn voorbeelden van maatschappelijke betrokkenheid.

Cobbenhagen

Understanding Society is een motto dat verband houdt met het gedachtengoed van founding father Martinus Cobbenhagen, uit het tweede kwart van de vorige eeuw. Het gaat om, zoals theoloog Erik Borgman in 2011 schreef in zijn boek over Cobbenhagen en het goede leven, “het doorgronden van een veelvormige realiteit”. “Understanding Society vraagt een universiteit die ook zelf een veelkleurige gemeenschap is die zichzelf steeds hervormt en opnieuw opbouwt. Zo weerspiegelt de universiteit de samenleving, waarin ieder onderdeel is van een geheel dat niemand overziet of beheerst. […] Deze gedachten […] sluiten direct aan bij de overtuiging van Cobbenhagen dat het concrete leven het gefragmenteerde en fragmenterende theoretisch denken samenbrengt en samenhoudt, en niet andersom.”