Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Tilburgsche Waterleiding Maatschappij

In 1895 werd in Amsterdam de Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij (TWM) opgericht. Het bedrijf kreeg de concessie om in Tilburg water op te pompen en te leveren. Op 27 augustus 1898 kwam er voor het eerst officieel water uit Tilburgse kranen door het in werking stellen van een fontein voor het toenmalige Stadhuis aan de (Oude) Markt. Het waterwingebied aan de zuidwestelijke kant van Tilburg bestond uit zestig putten. Het water ging naar het pompstation aan de huidige Gilzerbaan voor verwerking en opslag. Vandaaruit ging het via hoofdtransportleidingen naar de stad. De watertoren aan de Bredaseweg van architect Hidde Halbertsma uit 1898 was oorspronkelijk bedoeld om de druk op het leidingnet te handhaven. Het woonhuis annex kantoor naast de toren werd in 1903 gebouwd naar een ontwerp van Jan van der Valk. Aanvankelijk was het water vooral voor industriële doeleinden. De textielindustrie had behoefte aan goed water en een betrouwbare levering. Pas in de loop van de twintigste eeuw nam het aantal particuliere aansluitingen toe. In 1902 kwam de duizendste aansluiting tot stand. In 1923 waren bijna alle 12.000 woningen in Tilburg op het leidingnet aangesloten. In 1952 kwam de 25.000e aansluiting tot stand, medio jaren zeventig was dat aantal verdubbeld. Vanaf 1931 leverde de TWM ook drinkwater in Goirle. In 2005 bedroeg het aantal aangesloten percelen 92.677 en had het hoofdleidingnet een lengte van 842 kilometer. Het verbruik was ruim twaalf miljoen kubieke meter. De operationele drinkwatervoorziening ging als gevolg van overheidsbeleid in 2006 over naar Brabant Water. De definitieve overgang naar Brabant Water volgde in 2007.

Het Geheugen van Tilburg

Zie ook