Tilburgsche Spaarbank

Tilburgsche Spaarbank
Locatie Noordstraat 125, Tilburg
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 521192
Ansichtkaart van Spaarbank

Deze bank vond haar oorsprong in het Tilburgse Departement van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van de Nijverheid. Die Maatschappij organiseerde in de negentiende eeuw de eerste nationale nijverheidstentoonstellingen en bouwde onder meer musea, scholen en arbeiderswoningen.

In 1869 benaderde de Maatschappij haar departementen voor het stichten van spaarbanken. In 1870 werd hiertoe in Tilburg door enkele notabelen een oprichtingscommissie geformeerd en in 1871 was de bank een feit. In hetzelfde jaar scheidde de bank zich af van de Maatschappij en werd de Vereeniging tot instandhouding der Spaarbank te Tilburg opgericht. Die naam veranderde in 1912 in De Tilburgsche Spaarbank. De bestuursvergaderingen werden aanvankelijk gehouden op het Stadhuis en in een school op 't Goirke. In 1910 betrok de bank een nieuw gebouw aan de Noordstraat, een ontwerp van Cees van Hoof. Behalve in ’t Goirke kreeg de bank in de loop der tijd filialen in de wijken het Zand, Wandelbos en Heikant. In 1974 verhuisde het hoofdkantoor naar de Tivolistraat. In de jaren tachtig werd het onderhouden van een pure spaarbank steeds moeilijker, mede door de invoering van een vennootschapsbelasting en andere fiscale bepalingen. Er werd steeds minder geld ingelegd en steeds meer tegoeden werden opgenomen. Hierdoor was de spaarbank genoodzaakt om de filialen te sluiten. Mede omdat modernisering te duur was, werden in 1990 alle bankzaken afgestoten naar de Rabobank en werd de Tilburgsche Spaarbank opgeheven. Op Noordstraat 123-125 is nog de geveltekst ‘Vereenigde Tilburgsche Spaarbank’ te zien. Vanuit deze bank ontstond het Tivolifonds, dat in Tilburg culturele, sportieve en maatschappelijke initiatieven financieel ondersteunt.

In 2009 werd in het gebouw een horecazaak gevestigd, namelijk Stadscafé De Spaarbank.