Tilburg Center for Cognition and Communication (TiCC)

BalkTiu.jpg

Onderzoek naar communicatie, taal en informatica

TiCC, het Tilburg Center for Cognition and Communication, is opgericht in 2008 en is een interdisciplinair onderzoekscentrum van de Tilburg School of Humanities (TSH) die een lange traditie heeft op het terrein van communicatie, taal en informatica. TiCC onderzoekt hoe mensen met elkaar communiceren en hoe computers geleerd kan worden om met ons te communiceren.

Center of excellence

Hoogleraar Informatica Jaap van den Herik was de eerste wetenschappelijke directeur van het instituut, en hij is opgevolgd door achtereenvolgens hoogleraar Communicatie en cognitie Alfons Maes en hoogleraar Language, cognition and computation Emiel Krahmer. In 2013 kreeg TiCC de status van center of excellence aan Tilburg University. Anno 2017 biedt TiCC onderdak aan ruim honderd onderzoekers, inclusief ruim dertig internationale promovendi.

Social media

Mensen gebruiken taal om feitelijke informatie uit te wisselen, maar bijvoorbeeld ook om gedachtes of gevoelens te vertolken. Doorgaans gebeurt dat via spraak vaak ondersteund met voor het doel gepast non-verbale gedragingen. Mensen communiceren doorgaans zeer efficiënt, en gebruiken daarvoor in toenemende mate ook een breed scala aan digitale communicatietechnieken. Denk aan social media of MOOCs - Massive Open Online Courses.

Social robots

De vraag is hoe ons brein leert om taal te begrijpen en te produceren. Hoe drukken we informatie uit in verschillende modaliteiten, variërend van spraak en gebaar tot tekst en beeld? Kunnen we dit soort vaardigheden programmeren in de technische hulpmiddelen die we elke dag voor onze communicatie gebruiken, zoals computers en smartphones? Is het mogelijk om geavanceerde communicatievaardigheden te leren aan de social robots die langzaam onze samenleving binnen druppelen? Wat voor impact zal dit hebben, op individuele gebruikers en op de maatschappij?

Experimenten

Om dit soort te vragen te beantwoorden, bestudeert TiCC de menselijke communicatie. Via gecontroleerde experimenten en vragenlijsten, maar ook door automatische analyse van grote databestanden. De onderzoekers van het centrum ontwikkelen en implementeren cognitieve computermodellen en profiteren van recente ontwikkelingen op het gebied van neurale netwerken en deep learning.

Praktische toepassingen

Deze inzichten worden gebruikt in praktische toepassingen. Zo hebben TiCC onderzoekers geholpen bij de ontwikkeling van sociale robots die met jonge kinderen kunnen communiceren en hen een tweede taal proberen te leren. Ook werden bijdragen geleverd aan het ontwerpen van computerprogramma’s die automatisch nieuwsberichten genereren op basis van data (‘robot-journalisten’) en aan het programmeren en testen van systemen die automatisch non-verbaal gedrag analyseren (liegt deze persoon?) en daar passend op reageren.