Textielscholen

Er zijn in Tilburg twee textielscholen geweest op vier verschillende locaties. In 1877 besloot de gemeenteraad, ingegeven door de ontwikkelingen in de textielindustrie, om een weefschool op te richten. Deze startte in dat jaar onder leiding van Carl Pesch aan de (Oude) Markt naast het toenmalige stadhuis. In 1901 werd besloten tot de oprichting van de Vereeniging Ambachts- en Industrieschool voor Tilburg en omstreken, waar de textielschool onder viel. Op 1 oktober 1904 vond de feestelijke opening plaats van de ambachtsschool (ambachtsscholen) aan de Spoorlaan met daarbij de industrieschool (of textielschool). De laatste stond onder leiding van Ludwig Miessen (tot 1885-1912) en Joseph Handels (1913-1945), beiden afkomstig uit Duitsland. In 1930 ging de afdeling textielschool naar een nieuw, door Frans de Beer ontworpen gebouw in de Lange Schijfstraat (Noordhoekring). Ook bestuurlijk is het toen afgescheiden van de genoemde vereniging en ondergebracht bij de Vereniging Textielschool Tilburg met de Middelbare Textieldagschool (oprichting 1932). Deze school telde vele opleidingen op middelbaar en lager niveau, de laatste vrijwel geheel als avondopleiding. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond de noodzaak van een aparte Lagere Textielschool. In 1948 kwam de Sint Lambertus Stichting tot stand en in 1949 startte het onderwijs in een gebouw aan de Fabriekstraat. Officieel was de opening op 26 november 1952. Ondertussen had de Middelbare Textielschool in 1951 het predikaat ‘Hogere’ gekregen. De teloorgang van de textielindustrie bracht ook het verdwijnen van de specifieke textielopleidingen met zich mee. De Hogere Textielschool ging in 1966 op in de hts (Avans Hogeschool), de Lagere Textielschool verdween met de Mammoetwet in 1968. Deze opleidingen gingen naar de toenmalige 1e LTS aan de Spoorlaan.

Het gebouw van de Textielschool aan de Noordhoekring 182 is in 2014 als extra locatie in gebruik genomen door het Sint Odulphuslyceum.