Terra Nova

In 1954 liet Stichting Sociaal Cultureel Centrum Terra Nova een nieuw onderkomen bouwen in de Nieuwlandstraat. Het verving het vijftig jaar oude verenigingsgebouw Nieuw Leven van de Nederlands Hervormde Gemeente. De nieuwbouw werd in 1956 geopend en later enkele malen uitgebreid.

Terra Nova bood activiteiten aan op sociaal en cultureel gebied. Zo waren er cursussen op onder meer het gebied van talen, informatica, ambacht, kluswerk, koken, techniek, muziek, dans en kunst. Het centrum werd bijna 35 jaar geleid door Fred Grootenboer, later opgevolgd door Hans van den Muijsenberg. In 2004 moest Terra Nova de activiteiten stoppen, waarna de Openbare Bibliotheek Tilburg (OBT) een deel van het cursusaanbod overnam. Uit Terra Nova ontstond het Duvelhok.