Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Stichting de Peppel

Stichting de Peppel
10.1 Weth Jan Hamming boom raadhuis.JPG
Feestelijke overdracht op 7 jan. 2006 van het Raadhuis aan Stichting de Peppel. Vlnr wethouder Jan Hamming, vz Dorpsraad Jan Jansen, vz. De Peppel Henk Kuijpers.

“Toegankelijk, laagdrempelig en tegen een aannemelijke prijs”. Stichting de Peppel verhuurt multifunctionele en sfeervolle ruimtes in vier karakteristieke panden in Udenhout. “Zowel bedrijven als particulieren zijn bij de Peppel aan het juiste adres”, zo luidt in het kort de missie van Stichting de Peppel.

Initiatief

Het begon in 1998. De Dorpsraad kwam in actie om het beheer van enkele panden in Udenhout over te nemen van de gemeente Tilburg. De directe aanleiding was eenvoudig, zoals in het voorwoord omschreven staat, er moest steeds een sleutelbeheerder van de gemeente vanuit Tilburg naar Udenhout komen als er activiteiten waren in panden die eigendom waren van de gemeente. Die had het sleutelbeheer van de Peppel al ondergebracht bij de beheerders van Sporthal Roomley, maar dat was toch niet de gewenste oplossing. De gemeente overwoog vervolgens het beheer van de Peppel onder te brengen bij Stichting de Schalm in Berkel-Enschot. De Schalm wilde wel, maar in discussies kwam een belangrijk argument naar voren om het anders te doen. De eigenheid van de dorpsgemeenschappen is verschillend voor Udenhout en Berkel–Enschot. Twee leden van de Dorpsraad namen het voortouw, namelijk Henk Kuijpers, voorzitter van de Stichting Welzijn Ouderen Udenhout, en Rianne Mallens, voorzitter van het Udenhoutse jeugd- en jongerenwerk, twee organisaties die op dat moment veel gebruik maakten van de Peppel.

Stichting

In februari 2003 is Stichting de Peppel formeel opgericht. De oprichtingsakte van de stichting passeerde bij notaris mr. Bert Jan van der Kolk op 26 februari 2003. In de akte staat het doel omschreven als: Het beheren en exploiteren van het gebouw de Peppel aan de Zeshoevenstraat en de Toneeltoren aan het Tongerloplein te Udenhout, en/of andere gebouwen met een sociaal-culturele functie, door het op actieve wijze ondersteuning bieden aan personen en groepen bij het gestalte geven aan hun sociaal, cultureel en gemeenschappelijk leven en emancipatie in het dorp Udenhout. Eerder, op 13 februari 2003, werd een huishoudelijk reglement vastgesteld, uitsluitend bedoeld om de bevoegdheden van het bestuur en de taakverdeling binnen het bestuur te regelen. In de statuten werd ook een Raad van Advies vastgelegd, bestaande uit vertegenwoordigers van organisaties die gebruik maken van de faciliteiten van de Peppel.

De naam

De naam de Peppel bestond al bij het oprichten van de Stichting de Peppel en is de naam die al in 1994 was gegeven aan het gebouw van de voormalige huishoudschool, nadat dit gebouw de onderwijsfunctie had verloren en kon worden ingericht voor sociaal-culturele activiteiten. Er was door de gemeente een wedstrijd uitgeschreven waarop 37 inzendingen binnenkwamen. De naam de Peppel was voorgedragen door Diana Verburgh, naaste buur uit de Tuinstraat. Burgemeester Dijkstra maakte de winnende naam bekend. Een peppel is een ander woord voor een populier, een in Udenhout veel voorkomende boom die vroeger door de lokale klompenmakers werd gebruikt. De bladeren van de populier zijn altijd in beweging, net als de activiteiten in het gebouw.

Locaties

Stichting de Peppel beheert vier locaties: 2003: de Peppel (voormalige Huishoudschool) 2003: de Toneeltoren (deel voormalig Patronaat) 2004: het Kruisgebouw (voormalige Wit-Gele Kruisgebouw) 2006: het Raadhuis