Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Stichting Het RK Gasthuis

Twee jaar na de oprichting van een gasthuis aan De Veldhoven werd vanaf 1829 de ziekenzorg officieel geregeld in de Stichting Het RK Gasthuis, met als initiatiefnemers vier Tilburgse notabelen. Die vormden ook het College van Regenten, oftewel het dagelijks bestuur van de stichting. Die bestuursvorm zou nog lange tijd blijven bestaan.

Tot 1888 was het gasthuis, het latere Sint Elisabeth Ziekenhuis, het enige onderdeel van de stichting. In dat jaar werd het Sint Josephgasthuis toegevoegd en in 1893 het Sint Rochusgasthuis. Later volgden onder meer de dochterstichtingen het Sint Annahofje (1929; lange Nieuwstraat), het Radio Therapeutisch Instituut (1952; Dr. Bernard Verrbeeten Instituut), Charlotte Oord (1956), het Maria Ziekenhuis (1966), de Dienstencentrale (1967), verpleeghuis Johannes XXIII (1970; De Hazelaar) en psyciatrisch centrum Jan Wier (1972; GGZ Midden-Brabant).

Dit stichtingsgeheel viel later uiteen omdat de meeste afdelingen opgingen in gespecialiseerde organisaties, fuseerden of zelfstandig werden.

Het Geheugen van Tilburg