Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Stephanus Hanewinkel

Ds. Stephanus Hanewinkel (Nuenen 1766 - Ravenstein 1856) volgde de voetsporen van zijn vader als predikant. In 1799 publiceerde hij zijn tweedelige boek Reize door de Majorij van 's Hertogenbosch in den jaare 1798-1799 (in brieven). Het gaat over de houding van protestanten tegenover het katholieke volksdeel in de Meijerij. Het sterk anti-katholieke werk bevat een schat aan informatie over de volkscultuur in de Meijerij. Over zijn bezoek aan Tilburg schreef hij: ‘Dit Dorp is het grootste van de geheele Majorij, en ook één der grootsten van onze geheele Republiek; hetzelve is als eene Stad aangelegd, in het midden ligt een groot Marktplein, ook vind men ‘er eene schoone Kerk en een fraai Kasteel. De straaten zijn belegd met keistenen (...). Hoe meer ik Tilburg beschouw, hoe meer ik deszelfs Inwooners op den keeper bezie (...), hoe sterker ik in het gevoelen versterkt word, dat de eigenschappen der Roomschen zoo hier, als op andere plaatzen der Majorij, zijn: Domheid, dweepzucht, bijgeloof en onverdraagzaamheid. De haat der Roomschen tegen de Protestanten is overäl geweldig sterk (...).’ Hanewinkel besteedde in zijn verslag ook aandacht aan de verkoop van urine door de Kruikenzeikers.