Stadsmuseum Tilburg

Al in de jaren twintig van de vorige eeuw waren er pogingen om in Tilburg een stedelijk museum op te richten. In de ongeveer tachtig jaar daarna was er geregeld sprake van het opzetten van een dergelijk museum. In 2000 installeerde de gemeente de Commissie van advies voor historische en cultuurhistorische voorwerpen. Het belang van een stedelijke collectie werd door de commissie onderkend en er zou minimaal een structurele voorziening moeten komen om de voorwerpen te bewaren en te behouden. De stad moet iets doen aan de presentatie van haar verleden, zo oordeelde de commissie. Bij de fusie van het Nederlands Textielmuseum en het Regionaal Archief Tilburg in 2004 ontstond een unieke mogelijkheid om als een van de taken van het toen gevormde Stadsmuseum Tilburg de stedelijk museale collectie gericht uit te breiden, te behouden en te presenteren. Ronald Peeters, toenmalig gemeentearchivaris, werd tevens hoofd van het Stadsmuseum. De eerste jaren waren een experimentele periode om vooral met (culturele) instellingen en scholen samen te werken in erfgoedactiviteiten. Bekend is bijvoorbeeld de samenwerking met Stichting Straat. Het museum gaf tot op heden zeven Stadsmuseum Tilburg Cahiers uit, zijnde Kruikenzeikers, Tilburg verzamelt!, Stadslezen, De TAO van Moerenburg, tussen weemoed en zomerlust, van haven tot spoor: een gids, De historische canon van Tilburg in 50 verhalen en In Tilburgs bezit: Historische objecten uit de collectie van de gemeente Tilburg. Het Stadsmuseum ging in 2009 de exploitatie verzorgen van ‘Vincents Tekenlokaal’ in het Paleis-raadhuis en van het Peerke Donders Paviljoen (Bedevaartsoord Peerke Donders). In 2010 hoopt het museum een derde ‘herinneringsplek’ in het voormalige Factorium Tilburg aan de Goirkestraat te openen. Het virtuele museum op de website geheugenvantilburg.nl is een succesvol permanent project voor alle Tilburgers met enkele duizenden ingezonden verhalen.

Externe link