Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Stadscampus

Afbeelding-Stadscampus-zonder-Fontys.jpg

De Stadscampus is de verzamelnaam voor een cluster functies rondom de bibliotheek in de Spoorzone. Hierin is plaats voor diensten, bedrijven en instellingen die het kennissegment verrijken met moderne vormen van werken en dienstverlening.

Werkplaats van de 21e eeuw

Het gebied tussen de Smederij en het nieuwe stations­plein moet transformeren tot de werkplaats van de 21e eeuw. Middelgrote en kleine bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en publiek zijn daarbij de beoogde toekomstige gebruikers van de Stadscampus. Behalve ondernemen en wonen, staan de functies leren, inspireren en ontmoeten centraal.

Na het afhaken van Fontys heeft de gemeente de formule van de stadscampus herijkt. Begin 2014 concludeerde het college van B&W dat de beoogde versterking van het programma met name moest liggen in het toevoegen van een nieuw kantoorconcept, bedoeld voor groeiende MKB bedrijven in de Tilburgse stadseconomie. Het gaat om een verzamelgebouw te zien als een moderne versie van het Rotterdamse Groothandelsgebouw. Te ontwikkelen in een slimme vorm van publiek private samenwerking. Mogelijke initiatieven zoals de bank van de toekomst kunnen daarin een plek vinden, maar ook in andere steden al toegepaste formules zoals Spaces of Seats 2 Meet zijn hier denkbaar. Net zoals individuele bedrijven daar een plek in kunnen vinden.

De combinatie met de stadshal en de bibliotheek geeft profiel aan de ontwikkeling en de attractiviteit van het Tilburg Trade Center als concept. Een toevoeging van een multifunctioneel gebouw waarin studenten kunnen wonen, maar dat ook in de tijd kan omgezet worden naar een hotel of een andere (woon-)functie, completeert de functiemix. Om de kwaliteiten van het nieuwe werken in de dienstverlening te koppelen aan de bibliotheek van de toekomst is een geïntegreerde ontwikkeling nodig. Het KennisPlus profiel (creativiteit, onderwijs, kennis en ontmoeting) introduceert een immer levendige stad, waarin de hele dag kennis wordt uitgewisseld en ontwikkeld.

Deze kennissamenleving past bij Tilburg. Met 27.000 studenten en 15.000 ROC-leerlingen, samen meer dan 20% van de stadsbevolking, is er een enorm creatief potentieel in de stad aanwezig. De Spoorzone kan voor die kracht een grote rol spelen, die al is ingezet met de totstandkoming van TalentSquare aan de zuidzijde van het spoor. De ontwikkeling van de Stadscampus kan een nog meer onderscheidend gebiedsconcept opleveren.

Bronnen