Spinozapremie

BalkTiu.jpg

De Spinozapremie is de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap en wordt toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO). De Spinozapremies worden jaarlijks toegewezen aan drie of vier in Nederland werkzame onderzoekers die naar internationale maatstaven tot de absolute top behoren. De laureaten krijgen elk 2,5 miljoen euro, te besteden aan wetenschappelijk onderzoek.

Lans Bovenberg

De eerste Spinozalaureaat van Tilburg University was hoogleraar Economie Lans Bovenberg in 2003. Hij ontving de Spinozapremie voor het mede door hem ontwikkelde double dividend-model, dat inzicht biedt in de economisch lastig te benaderen combinatie van milieu en belastingen. Referenten stelden dat Bovenberg wereldwijd tot de beste drie procent van alle economen behoort en tot de beste één procent op het gebied van de publieke financiën.

Bovenberg2014.jpg

Bovenberg (1958) is gezaghebbend op meerdere terreinen: van milieueconomie, overheidsfinanciën, belastingen, pensioenen, vergrijzing, arbeidsmarkt, sociale zekerheid tot economie-onderwijs. Met de Spinozapremie richtte hij in 2005 het Network for Studie on Pensions, Aging and Retirement (Netspar) op, waarvan hij nog steeds adviseur is. Op dat moment was hij hoogleraar Economie en wetenschappelijk directeur van het Center for Economic Research (CentER) aan de economische faculteit. In 2009 trad Bovenberg toe tot de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Hij ontving eredoctoraten van de Universiteit van Gent (2008) en St. Gallen (2010) en werd in 2011 benoemd tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Hij verricht diverse nevenactiviteiten, onder meer beleids- en advieswerk voor het CDA en voor de Sociaal Economische Raad (SER), waarin hij sinds 2006 zitting heeft als (plaatsvervangend) kroonlid.

Breed werkterrein

Bovenberg figureerde jarenlang in de top van de drie belangrijkste Nederlandse ‘hitlijsten’ op economisch terrein: de ESB en TPE Polderparade (op basis van citaties in Nederlandse vakliteratuur), de Intermediair Economen Top-40 (internationale publicaties) en de ESB Economentop (internationale citaties). Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de ontstane vertrouwenscrisis in de economische wetenschap, heeft Bovenberg zich toegelegd op de vernieuwing van het economieonderwijs. Daartoe bekleedt hij sinds april 2015 in Tilburg de F.J.D. Goldschmeding leerstoel, met als doel het ontwikkelen van een nieuwe leermethode voor economieonderwijs binnen het voortgezet onderwijs.