Spin

de Spin
BANK 4 - 18 DE SPIN.jpg


Rij 4 bank 18 De spin

De spin, die in haar web de argeloze vliegjes vangt, is een beeld van de duivel, die de zielen van de mensen in zijn strikken tracht te vangen.