Sleuf en schotbalken Raamsdonksveer

Haven 8 en 10 oprit tussen beide woningen Circa 1900

Oprit Haven 8 en 10

Bij de toegang tot de straat bevinden zich aan weerszijde van de oprit tussen Haven 8 en 10 betonnen sleuven. Iedere sleuf bestaat uit twee palen op ongeveer twintig centimeter van elkaar, bedoeld om houten balken in te schuiven zodat een schot van een halve meter hoog ontstaat. In opgebouwde toestand sluit het schot de oprit af. Dergelijke schotten worden aangebracht om hoogwater te keren. Deze waterkering dateert uit ongeveer 1900, maar ook in de periode daarvoor bestonden dergelijke sleuven voor schotbalken, al waren die niet van beton gemaakt. Ze deden dienst in een tijd dat de haven van Raamsdonksveer nog niet gedempt was en het ieder jaar een aantal keren voorkwam dat bij storm of springtij het gebied rond de haven onder water liep. Met schotten en zandzakken probeerden de bewoners van Haven en Heereplein hun huizen hiertegen te beschermen, hetgeen echter nooit helemaal lukte. In december 1965 was het helemaal raak: in één etmaal overstroomde het centrum van Raamsdonksveer twee keer. Op het Heereplein stond het water vijftig centimeter hoog. Nog diezelfde maand werden maatregelen aangekondigd. De haven zou afgesloten en gedempt worden, hetgeen in 1970 gerealiseerd werd.


Informatiebron

• BN/De Stem, artikelen 1 en 15 december 1965.

• Bas Zijlmans, Nostalgie en Heden (Geertruidenberg, 1987) p. 59.