Sint Odulphuslyceum

Het Sint Odulphuslyceum is een onderwijsinstelling voor havo en vwo. Deze instelling begon in 1899 met tien leerlingen in een spreekkamer van het fraterhuis (Fraters van Tilburg). De lessen stonden onder leiding van dr. Piet de Brouwer.

In 1902 verhuisde de school naar een gebouw aan de Lange Nieuwstraat. Pas in 1912 kreeg de school de officiële erkenning als gymnasium en lange tijd was dit het enige katholieke jongensgymnasium van het land. Door de komst van een afdeling hbs in 1917 werd de school een lyceum. Ook was er een handelshogeschool ondergebracht. Van 1921 tot 1930 was het Sint Odulphuslyceum gevestigd in het klooster Ave Maria. In 1930 verhuisde de school naar een door Jan van der Valk ontworpen gebouw aan de Lange Schijfstraat (Noordhoekring). In de voorgevel bevindt zich het beeld van Sint Odulphus. Dit beeld werd bij gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe gebouw in 1930 aangeboden door oud-leerlingen en een van hen was de maker, Albert Verschuuren. In het gebouw bevinden zich diverse glas-in-loodramen, vervaardigd door onder meer Piet Clijsen, Toon Berg en René Smeets. Tegen de gevel van het gymnastieklokaal bevindt zich een reliëf uit 1963 van Jan Dijker. In 1961-1962 werd het oorspronkelijk tweelaagse gebouw met een etage verhoogd, en in 1996 werd er nog een nieuwe vleugel aangebouwd. In 1953 sloot de school zich aan bij de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Sinds 1969 is de school ook toegankelijk voor meisjes. Het aantal leerlingen bedraagt thans circa veertienhonderd.