Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Sint Maarten

De cyclus van feestgebruiken rond de jaarwisseling begon ook in Tilburg met de viering van Sint Maarten. Traditioneel werd op de feestdag van Sint Martinus (11 november) een vuur gestookt, vermoedelijk een gekerstende vorm van een vruchtbaarheidscultus. In 1728 werd door de drossaard en schepen van Tilburg een verbod uitgevaardigd met de regels: ‘Geen jongens ofte kinderen zullen zich verstouten om soogenoemt haal- ofte sint maartensvuur te stoocken buyten in de hoven ofte velden.’ Tot in de jaren vijftig werd op 11 november vuurtje gestookt, maar anders dan elders in Nederland kende Tilburg geen Sint Maartenzingen, dat sterk lijkt op het Driekoningenzingen.

Gedurende de jaren zestig werd in de Reit (vanuit de Sint Maartenschool op het Abdij van Rijnsburplein) wel jaarlijks op 11 november het Sint Maarten zingen georganiseerd.

Enige dagen vantevoren werden op het schoolplein voeder- of suikerbieten gelost. Elke leerling nam er een mee naar huis, holde deze uit, en zette er een kaars in. Op de avond van 11 november ging men langs de deuren om een liedje te zingen, en kreeg daar snoep voor.