Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Sint Elisabethvereniging

In het begin van de twintigste eeuw bestonden er al enkele afdelingen van de Sint Elisabethvereniging, een vrouwelijke evenknie van de Sint Vincentiusvereniging. Hun taak was omschreven als ‘het bezoeken, beschermen en ondersteunen van vrouwelijke armen, vooral kraamvrouwen, zieke vrouwen, weduwen en weezen’. Bij de uitvoering gingen de dames op dezelfde manier te werk als de Vincentiusvereniging. Ook werkten de organisaties, voornamelijk in de jaren vijftig, geregeld samen. In 1951 werd door de Tilburgse Elisabethverenigingen een ‘centrale raad’ opgericht die als overlegorgaan moest fungeren. In 1957 werd de Elisabethvereniging officieel onderdeel van de Vincentiusvereniging, waarbij de centrale raad bleef bestaan. In 1960 ging ook die op in de ‘bijzondere raad’ van de Vincentiusvereniging. Sindsdien bestaat de Elisabethvereniging niet meer.