Sint Dionysius Tilburg (Heike) (Klokken)

Klokken

Klok I II III IV V
Naam Jan Evangelist Petrus Donders Henricus Dionysius Gabriel
Gieter Eijsbouts (Asten) Martin Marischal Petit & Fritsen (Aarle-Rixtel) Petit & Fritsen (Aarle-Rixtel) Petit & Fritsen (Aarle-Rixtel)
Gietjaar 2001 1654 1950 1950 1950
Doorsnede 1495 mm 1277 mm 1210 mm 1033 mm 909 mm
Gewicht 1170 kg
Grondtoon c+97 d+86 e-9 g-12 a+4
Slagtoon c’+73 d’+30 e’+23 g’+12 a’+24
Prime cis’+70 dis’+9 e’+12 g’-12 a’+19
Terts e’+18 f’+85 g’+25 bes’+15 c”+31
Kwint g’+84 a’+21 b’+11 d” ? e”+17
Octaaf c’’+73 d”+30 e”+23 g”+12 a”+24
Duodeciem g’’+72 a”+24 b”+28 d”’+17 e”’+26
Bovenoctaaf c”’+132 d”’+75 e”’+89 g”’+81 a”’+86
Systeem Krukluidas Krukluidas Krukluidas Krukluidas Krukluidas
Aandrijving Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Opschriften

Klok I
DIT IST GELUYT OM CHRISTI BRUYT EN SYN SCHAREN TOT HAEREN LEER EN GODS EER TE DOEN VERGAREN.

MIJN NAAM IS JAN

MARTINUS MARISCHAL ME FECIT ANNO 1654
IN HET JUBELJAAR 2001 BEN IK ALS REPLICA GEGOTEN DOOR KONINKLIJKE EIJSBOUTS
3x wapen van Tilburg met opschrift TILBURGH

Klok II
KOMT DOCH AENHOORT VIT GODES WOORT AEN V VERKONDEN DE SALICHHEYT V TOEBEREYT DOOR CHRISTI WONDEN
MARTINUS MARESCHAL ME FECIT ANNO 1654
4x wapen van Tilburg met opschrift TILBURGH

Klok III
HENRICUS
VOOR DE PAROCHIANEN
HET 12 ½ JARIG PASTORAAT JAN. 1950
SONET VOX TUA IN AURIBUS NOSTRIS

Klok IV
DIONYSIUS
NA DROEVENIS EN OORLOGSGEWELD
ERKENDEN HIJ EEN .IJD V.V
IS HET H J ES
1950

PETIT ET FRITSEN ME FUDERUNT

(letters weggevallen)

Klok V
GABRIEL
ANGELUS DOMINI NUNTIAVIT MARIAE
1950

PETIT ET FRITSEN ME FUDERUNT

Overige klokken

  • 1. Sacristieklok gegoten 1919 door Johannes Hamers (Tilburg) met opschrift:
Geschenk van de Aatsbroederschap
der Hl. Familie
Parochie ’t Heike
Aan den Zeer Eerw. Heer Pastoor
Dr. G. E. P. van Hoeck
by zyn 25 Jarig Priesterfeest
19 Mei 1919
  • 2. Beiaard door Eijsbouts (Asten) in 1966 gegoten.
Bestaande uit volgende klokken.

Vooroorlogse klokkengeschiedenis

Klok I
Registratienr. Afgeleverd naar Gieting Diameter Gewicht
6/B/386P Tilburg 28-1-1943 Martin Marischal 1654 140 cm 1440 kg
Door oorlogshandelingen verwoest ja

Opschrift: DIT IST GELUYT OM CHRISTI BRUYT EN SYN SCHAREN TOT HAEREN LEER EN GODS EER TE DOEN VERGAREN.
MARTINUS MARISCHAL ME FECIT ANNO 1654
3x wapen van Tilburg met opschrift TILBURGH

Klok II
Registratienr. Afgeleverd naar Gieting Diameter Gewicht
6/A/314P Hamburg 3-2-1943 Martin Marischal 1654 127 cm 1170 kg
Door oorlogshandelingen verwoest nee

Opschrift: KOMT DOCH AENHOORT VIT GODES WOORT AEN V VERKONDEN DE SALICHHEYT V TOEBEREYT DOOR CHRISTI WONDEN
MARTINUS MARESCHAL ME FECIT ANNO 1654
4x wapen van Tilburg met opschrift TILBURGH

Klok III
Registratienr. Afgeleverd naar Gieting Diameter Gewicht
6/A/315 Hamburg 3-2-1943 Petit & Fritsen 1890(?) 100 cm 670 kg
Door oorlogshandelingen verwoest ja

Opschrift: PETIT ET FRITSEN ME FUDERUNT.

Klok IV
Registratienr. Afgeleverd naar Gieting Diameter Gewicht
6/A/316 Hamburg 3-2-1943 Petit & Fritsen 1890(?) 70 cm 230 kg
Door oorlogshandelingen verwoest ja

Opschrift: PETIT ET FRITSEN ME FUDERUNT.

Youtube - Tilburg (NL), de klokken van St. Dionysius (Heikese Kerk)