Sint Aloysiusschool

Deze lagere jongensschool, die in 1869 werd gebouwd tussen de huidige Capucijnenstraat en Korvelseweg, werd gesticht door de Fraters van Tilburg. Later kreeg de school de naam Sint Petrus Canisius en weer later werd hier de (Sint Petrus) Canisius ULO (later mulo-mavo) gevestigd. Ook deed het complex nog enkele jaren dienst als onderkomen voor een afdeling van de onderwijsinstelling ROC Midden-Brabant en tegenwoordig zit hier een vestiging van de GGZ Midden-Brabant. De oorspronkelijke gevel van de school wordt in de Capucijnenstraat nog altijd gesierd door een beeld van Sint Aloysius Gonzaga, de patroonheilige van de studerende jeugd. Op het schoolterrein bevinden zich ook nog twee Heilig-Hartbeelden, die ontworpen werden door Jan Custers. De grondlegger van de Sint Aloysiusschool, Frater Mattheus CMM, wordt iets verderop herdacht met een gelijknamig hofje achter de Korvelseweg. Hier staat ook het kunstwerk Fraterke, dat verwijst naar de vroegere relatie tussen de fraters en het onderwijs in de parochie Korvel.