Simongebouw

BalkTiu.jpg


Een belangrijk deel van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) is sinds 2016 gehuisvest in het gerenoveerde Simongebouw. Dit gebouw ontleent zijn naam aan Herbert A. Simon (1916-2001), een Amerikaanse duizendpoot die in 1978 de Nobelprijs voor economie won. In de hal is op de muur een portret en een uitspraak van Simon te vinden: “One finds limits by pushing them”.

Simon.png

Veelzijdig sociaal wetenschapper

Herbert Simon verrichtte niet alleen op het gebied van de economie grensverleggend onderzoek, maar ook op tal van andere terreinen zoals psychologie, bedrijfskunde, politieke wetenschappen en toegepaste wiskunde. Simon was vooral geboeid door de manier waarop mensen beslissingen nemen. Hij ging uit van de volgende opvatting: “Een mens is, gezien als gedragssysteem, zeer eenvoudig. De schijnbare complexiteit van zijn gedrag in de tijd is grotendeels een weerspiegeling van de complexiteit van de omgeving waarin hij zich bevindt.” Simon geldt ook als een pionier op het terrein van computersimulatie. Hij trachtte onder meer om een ‘algemene probleemoplosser’ te ontwerpen maar liep vast op de grenzen van wat (indertijd) mogelijk was.

Simond2.gif

Landbouwhuis

Het Simongebouw is in 1969 opgeleverd en het is een ontwerp van architect Jos. Bedaux. De eerste gebruikers waren ambtenaren van het ministerie van Landbouw. Het werd toen wel aangeduid als het ‘Landbouwhuis’. Aan de oorspronkelijke functie herinnert nog het kunstwerk van Niel Steenbergen dat voor het gebouw is geplaatst, waarin de vitale rol van de natuur voor de mens het onderwerp is. In de collegezaal op de begane grond bevindt zich een muurreliëf waar natuur en het agrarisch karakter van de omgeving eveneens het thema vormen. Het is van de hand van Luc van Hoek. Van dezelfde kunstenaar werd in het voorjaar van 2018 een beeld tegen de buitengevel bevestigd, dat eerder een plaats had tegen het gebouw van de toenmalige Kamer van Koophandel aan het Reitseplein. Hierin wordt opnieuw verwezen naar de landbouw - met een korenaar - en naar de textiel die voor Tilburg zo'n belangrijke rol heeft gespeeld.

Gebouw S

In 1965, drie jaar na de komst van de faculteit Sociale Wetenschappen, werd de huisvesting voor sociologen en psychologen geregeld via houten barakken. Het was de bedoeling dat die er tijdelijk zouden staan, maar ze hielden het bijna een halve eeuw vol. Van de aanleg werd indertijd opnames gemaakt voor het toenmalige polygoonjournaal.