Seda, Frans

BalkTiu.jpg

Frans Seda (1926-2009) studeerde Economie aan de Tilburgse universiteit (1951-1956) en werd later vier maal minister in Indonesië, zijn geboorteland. Franciscus Xaverius Seda was de zoon van een onderwijzer annex landbouwer op het eiland Flores. Hij kreeg de kans (dankzij missionarissen) om te studeren en doorliep een min of meer Nederlands onderwijsprogramma: eerst de MULO (nu: VMBO) in Muntilan en daarna de HBS (nu: VWO) in Surabaya. Seda studeerde vervolgens in Nederland, waarschijnlijk als een van de eerste buitenlandse studenten aan de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg. Terug in Indonesië werd hij niet alleen minister, maar was ook regeringsadviseur, diplomaat, zakenman en mede oprichter van de faculteit Economie aan de (katholieke) Atma Jaya University in Jakarta.

Seda.jpg

Frans Seda Foundation

In 2012 werd de Frans Seda Foundation opgericht, die zijn leven, werk en inspanningen voor een sociale en rechtvaardige samenleving herdenkt. Dat gebeurt met onder meer regelmatige academische activiteiten, waarin de samenwerking tussen Indonesië en Nederland de leidraad vormt. Ook werd een biografie van Seda uitgegeven. In 2018 werd een overeenkomst getekend tussen de Tilburg University en de Frans Seda Foundation. In het kader van een Frans Seda Twin Scholarship zullen jaarlijks Nederlandse studenten naar Indonesië gaan, en omgekeerd. Het programma wordt gecoördineerd door prof. dr. Herman Beck.