Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Schoorstraat 2

De Strijdhoef
OdenhoutSchoorstraat2-1.jpeg
De Kleine Strijdhoef, Schoorstraat 2

Schoorstraat 2

In 1826 verkopen kasteelheer Johan Karel Frederik van Franckenberg en Proschlitz en zijn vrouw Maria Susanna Johanna van Dopff de Kleine Strijdhoef aan de Schoorstraat 2. De Udenhoutse schoolonderwijzer Christiaan Kuijpers koopt de Kleine Strijdhoef, die na zijn dood overgaat op zijn oudste zoon Andries (burgemeester van Udenhout), die de grond deelde met zijn broer Gerardus (burgemeester van Hilvarenbeek). Andries blijft in het ouderlijk huis wonen tot 1864, het jaar dat hij aftreedt als burgemeester. Vijf jaar eerder al had Andries Kuijpers de Kleine Strijdhoef verkocht aan zijn broer Gerardus. Toen waren gebouwen en grond van de Kleine Strijdhoef weer in één hand. Andries Kuijpers treedt in 1864 af als burgemeester van Udenhout en wordt opgevolgd door Josephus (Sjef) van Iersel. De vader van Sjef van Iersel koopt in 1864 voor zijn zoon de Kleine Strijdhoef. In 1865 wordt er de enige zoon van burgemeester Van Iersel geboren: Willem, in het dorp bekend als “Meneer Willem”. Willem van Iersel (1865-1924) blijft vrijgezel en heeft zijn hele leven gewoond op het adres Schoorstraat 2. Zowel van vaders – als van moeders kant erfde Willem een enorme rijkdom, die hem al tijdens zijn leven de bijnaam “Gouden Willem” oplevert. Hij noemt zichzelf grondeigenaar en rentenier. Hij heeft het druk met de pachtboerderijen, het verhuren van weilanden, het beheer van bossen, de verkoop van hout en het renderend houden van zijn vermogen. Aanvankelijk geniet Willem volop van de weelde en hij heeft twee paardenmaneges, drie auto’s en hij maakt buitenlandse reizen. Met het ouder worden tobt hij met de gedachte dat zijn rijkdom in de weg zou staan voor een plekje in de hemel, zoals vele prekende paters hem voorhielden. Het leidt tot de bouw van een missiehuis voor de paters van het Goddelijk Woord op zijn grond aan de Udenhoutseweg in Helvoirt, het latere Joannes de Deo. Na zijn overlijden vermaakt hij het grootste deel van zijn vermogen aan de kerk, de missie en de armen. Willem heeft daarbij ook de basis gelegd voor de bouw van Huize Vincentius op zijn grond aan de Schoorstraat en voor de Udenhoutse Vincentiusvereniging.

Het Vincentiuscomplex

Na het overlijden van Willem in 1924 komt er een verrassende wending in de eigendomstoestand. Bij testament legateert Willem de herenboerderij "de Kleine Strijdhoef" met ongeveer 7,5 ha grond aan de bisschop van Den Bosch. Via een juridische constructie is uiteindelijk op dat terrein "Huize St.-Vincentius" gesticht, aanvankelijk een opleidingsinstituut voor licht geestelijk gehandicapte meisjes. Anno 2017 is het Vincentiuscomplex, beheerd door ASVZ (oorspronkelijke naam voluit: Algemene Stichting Vakantiehuizen voor Zwakzinnigen), een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek.

’t Schoor, Heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel

Sinds 1990 is ’t Schoor, Heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel, gastvrij ondergebracht op de zolderverdieping van het herenhuis "de Kleine Strijdhoef". De benedenverdieping bleef tot 7 januari 2008 bewoond door rector Merkx (1925-2009) van Huize Vincentius en is sinds maart 2015 in gebruik als Theeschenkerij ‘t Rectoraat. De Theeschenkerij wordt gerund door cliënten van ASVZ.


Zie ook 53 De Strijdhoef