Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Ringbaan-Oost (Tilburg)

Stadsdeel: Oud Noord
Wijknaam: Industriestrook Lovensekanaaldijk
Datum besluit: B & W 24 november 2003
Jaar: 1922De straat lopende vanaf de Ringbaan Noord (nabij Prof Romeinstraat en Pastoor Smitsstraat) zuidwaarts tot de Ringbaan Zuid.


Ringbaanoost.jpg


[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

2011.jpg


De Ringbaan-Oost nabij het zwembad in 1961.De ringbanen zijn een idee van ir. J.H.E. Rückert (> Rueckertbaan), de toenmalige directeur van het bedrijf van Publieke Werken. Hij publiceerde in 1917 Het Uitbreidingsplan der Gemeente Tilburg (bijlagen 1917, nr. 72 van de gemeenteraad), waarin Valckenier Kips in het voorwoord zegt: Zoo zal de Ringbaan met haar pleinen een bevoorrechte wandeldreef worden van het Tilburg der komende tijden. Ruckert zegt er zelf over: Waarom werd de ringbaan ontworpen op de plaats, waar dit thans is gebeurd, en waarom werd daarvoor geen andere plaats gekozen? In het algemeen valt daarop te antwoorden, dat de ringbaan de bestaande stadsbebouwing zoo dicht mogelijk omsluit langs rechte of flauw gebogen lijnen, zoodat de plaats ervan wordt bepaald door de meest uitstekende punten der tegenwoordige bebouwing, zulks ten einde geen of zoo weinig mogelijk huizen te moeten afbreken. En verderop zegt hij: Een ringbaan heeft behoefte aan zekere rust en kalmte, opdat de stadsbe- woner op aangename wijze zijn stad kunne rondwandelen, of te paard of per rijwiel haar kunne rondrijden en opdat het doorgaand interlocale verkeer niet onnoodig gehinderd worde. (...) En eindelijk brengt een ringbaan over vrij terrein (dus zooals thans is ontworpen) een natuurlijke scheiding tusschen de fabriekswijk, die zich tusschen ringbaan en kanaal zal ontwikkelen en de arbeiderswijken, die aan de stadzijde daarvan kunnen ontstaan, zonder daarom die arbeiderswijken ver van de fabrieken te verwijderen.


Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987).