Reitse Hoevenstraat (Tilburg)

Stadsdeel: West
Wijknaam: TweeStedenziekenhuis-Rooi Pannen
Datum besluit: B & W 25 oktober 1973
Jaar: 1900De straat lopende vanaf de Rueckertbaan tegenover de Dr. Deelenlaan, zuidwaarts tot de spoorweg Tilburg-Breda.


Reitsehoevenstraat.jpg


[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

068657.jpg


Manuscriptkaartje van de ´Hoeven´ door landmeter

Diederik Zijnen uit 1759. Links de > Bokhamer en

middenonder de tegenwoordige > Dr. Ahausstraat.


In 1316 wordt die Hoven al in de archieven genoemd, en in een akte van 1418 spreekt men over een perceel grond aen die hoeve neve erfenis die bochamer. De herdgang de Hoeven lag ten zuiden van de Hasselt(> Hasseltplein) en ten noorden van de Reit (> Reitseplein). Het noordelijk gedeelte van dit straatdorp heette in 1422 strate Dat Hangende Rijs en in 1435 die Hangenderijsche straet. In deze straat lag de Tongerlose Hoef (> TongerloseHoefstraat) en Dat Aude Goet. Deze laatste hoeve wordt het eerst in 1435 vermeld.


Op de kaart van D. Zijnen uit 1760 staat ter plaatse de Hoeven en bij de Tongerlose Hoef abusievelijk Postelsche Hoef. Ten zuiden van de Hoeven ligt op deze kaart de Ryt. Op de kadasterkaart van 1832 ligt de Tongerlosche Hoef aan de Hoevensche straat in de Hoevensche Akker. Op de kaart van A. Arts van ca. 1870 ligt De Hoevensche straat tussen Hasselt(plein) en Herstalsche Wolspoel (in de Bokhamer). In 1900 werd de huidige straatnaam officieel door de gemeenteraad vastgesteld, lopende Van de Alleenhoudersstraat bij H. de Leeuw, noordwaarts tot de kapel in de Hasselt.


Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987).