Reeshofdijk (Tilburg)

Stadsdeel: Reeshof
Wijknaam: Dalem
Datum besluit: B & W 21 december 2004
Jaar: 1926De straat lopende vanaf de Taxandriëbaan, nabij de Kraaiendreef, westwaarts tot de Oploostraat.


Reeshofdijk.jpg


[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

49538.jpg


De Rey's Hof in 1787, geschilderd door J. Vrijmoet,

met de familie Van Breugel. Derde van links Charles

Rey de Carle. Op de achtergrond, derde van rechts,

mr. Caspar van Breugel.Gijsbertus Steenbergensis, graaf Van Hogendorp van Hofwegen (> Gijsbertdreef/Van Hogendorpstraat) kocht in 1763 voor een bedrag van ruim f 192 een stuk gemeijnt (gemeentegrond) van 253 lopensaten (ca. 42 ha) groot, gelegen ten zuiden van de Heerevelden (> Heereveldendreef). In april 1763 sloot hij met Charles Reij de Carle, een gepensioneerd kapitein van het Staatse leger, een zogenaamd contract van compagnieschap omme een groot gedeelte onbebouwde gronden te defricheeren [= ontginnen] en tot cultuure te brenge. Reij bouw de op de grond een groot buitenhuis. De vennootschap werd op 21 september 1767 beëindigd en Charles Reij kocht de gehele onderneming, inclusief de Heerevelden (> Heereveldendreef) (182 lopensaten groot), voor een bedrag van f 12.500.


Het huis met erf heette aanvankelijk Campen Hoeve (> Campenhoefdreef) of Heihoef (> Heyhoefdreef, > Heyhoefpromenade), maar werd nu Reijshof, een naam die ook op het gehele bezit betrekking had. Het huis was ongeveer gelegen in de meest noordelijke hoek tussen de tegenwoordige Reeshofweg en Reeshofdijk [nu ongeveer Kamerikstraat-Reeshofdijk, ter hoogte van het Beatrix college].


Charles Reij de Carle (geboren in 1731) trouwde te 's-Gravenhage op 14 juni 1767 met Eva Maria Burman (1723-1812), die eerder getrouwd was geweest met mr. Jan Festus van Breugel (1707-1763), lands-advocaat. Zijn bekendste stiefzoon was mr. Caspar baron van Breugel (1752-1833), die in 1791 een boek scheef over de economische toestand van de Meierij van 's-Hertogenbosch, getiteld: Beschreeve Staat van de Meijerije. In 1772 bouwde Reij zijn tweede huis en in 1774 zijn derde op het landgoed. Toen hij als kolonel weer in actieve dienst ging (hij overleed te Tiel op 13 januari 1802), verkocht hij op 27 juli 1789 het buitengoed aan Jan de Rovere van Breugel uit Utrecht, voor f 10.000. Deze verkocht de Reijshof op 24 juni 1795 voor f 15.000 aan drie Belgen uit Hoogstraten, namelijk Adrianus van Bommel, Conradus Cornelissen en Cornelis Ribbens. Zij wilden er een Franse en Latijnse school gaan vestigen, doch dit mislukte. Op 4 januari 1797 kocht Petrus l'Hotellier, een priester afkomstig uit Frankrijk en wonende te Rijen, het landgoed. Hij wilde er een huiskapel vestigen, maar ook dit ging niet door. Ten slotte werd de Reijshof op 11 februari 1813 openbaar verkocht. Zes kopers werden gezamenlijk eigenaar en tussen 1813 en 1816 moeten het huis en de boerderij afgebroken zijn. Aan de roemruchtige ontginning met het buitenverblijf de Reijshof herinneren alleen nog maar twee straatnamen en de woonwijk Reeshof.


Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987).