Rechten

BalkTiu.jpg

In 1963 startte de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg met een juridische faculteit, de huidige Tilburg School of Law (TLS). Een deel van de hoogleraren was afkomstig uit het bestaande docentencorps en ging geheel of gedeeltelijk aan de rechtenfaculteit doceren. Ook werden in de eerste jaren nieuwe hoogleraren aangetrokken, die veelal langjarig aan de faculteit verbonden bleven. Aanvankelijk werd vooral gewerkt aan de opbouw van het onderwijsprogramma.

Montesquieu.jpg

Eind jaren zestig kreeg ook de rechtenfaculteit te maken met de in binnen- en buitenland opkomende universitaire onrust en de vraag van staf en studenten naar veranderingen en inspraak. Het bestuur van de rechtenfaculteit was behoudend van aard en ging moeizaam overstag. In de jaren zeventig werden de gemoederen beziggehouden door het onderwijsprogramma - en de herziening daarvan. Studenten waren niet te spreken over de bestaande opleiding, die men te zeer in zichzelf gekeerd achtte. Een aantal van die kritische studenten richtte in 1969 de ‘Juridische EHBO’ op, de latere Rechtswinkel waar studenten rechtshulp verleenden aan minder draagkrachtigen en collectieve acties voerden.

Nieuwe opleidingen

Naast Nederlands recht en fiscaal ontstonden nieuwe studierichtingen en afstudeerrichtingen zoals in 1983 de juridisch-bestuurswetenschappelijke studierichting (in 1999 omgevormd tot Bestuurskunde). In 1995 startte de afstudeerrichting Natuur- en milieustudies en in 1997 een Europeesrechtelijke en internationaalrechtelijke afstudeerrichting. Grote belangstelling was er ook voor de in 1975 ingestelde avondopleiding rechten die – ondanks een positief onthaal bij docenten en studenten – in 2012 toch tot een einde kwam. Avondcolleges werden steeds minder bezocht en derhalve een financiële last. De Open Universiteit had een belangrijk deel van het tweedekansonderwijs overgenomen en hbo’ers konden in het nieuwe millennium ook terecht bij de pre-masters. In de 21e eeuw richt Tilburg Law School zich steeds meer op internationaal en interdisciplinair terrein. Er kwamen in 2001 een studierichting Recht en Management en in 2013 een Engelstalige bachelor Global Law. In 2017 zijn er vier bacheloropleidingen: rechtsgeleerdheid, fiscaal recht, global law, bestuurskunde. Ook zijn er tien masters, waarvan zeven Engelstalig. Daarnaast zijn er een interdisciplinaire bachelor en master in public governance en een interdisciplinaire master victimology and criminal justice. En TLS levert een bijdrage aan het onderwijs aan de [Jheronimus Academy of Data Science].

Instituten

Het juridische onderzoek vond aanvankelijk plaats binnen twee instituten, het ‘Tilburgs Instituut voor Buitenlands Recht en Rechtsvergelijking’ en het ‘Centrum voor Wetgevingsvraagstukken’. Aangezien er binnen de universiteit maar ruimte was voor één juridisch onderzoeksinstituut ging de faculteit over tot de oprichting van het ‘Schoordijk instituut’. In de benadering van het juridisch onderzoek vond in deze periode een transitie plaats: men sprak niet meer over ‘rechtsgeleerd’ onderzoek, maar over ‘rechtswetenschappelijk’ onderzoek. Om die reden veranderde de naam van de faculteit in 2009 van ‘Faculteit Rechtsgeleerdheid’ in ‘Faculteit Rechtswetenschappen’. Om in het kader van de internationalisering al kort daarna weer te veranderen in Tilburg Law School. Anno 2017 zijn er twee centers of excellence: TILEC en Intervict. Tevens zijn er meerdere instituten: FIT (Fiscaal Instituut Tilburg), ReflecT (Research Institute for Flexicurity, Labour market Dynamics and Social Cohesion), TILT (Tilburg Institute for Law, Technology and Society), TIP (Tilburgs Instituut voor Privaatrecht), TSC (Tilburg Sustainablity Center) en TSPB (Tilburgse School voor Politiek en Bestuur). Dan zijn er ook nog enige onderzoeksgroepen, zoals het al langere tijd bestaande CTLD (Center for Transboundery Legal Development) en het Center for Company Law.