Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Protestantse gemeente

Udenhout had sinds 1866 geen eigen protestantse kapel meer, zodoende moesten de weinige protestanten in het dorp kerken in de Nederlands Hervormde kerk te Oisterwijk. Vooral met de bouw van de wijk Achthoeven in de zestiger en zeventiger jaren kwamen er ook protestantse gezinnen naar Udenhout. De kinderen van de protestantse gezinnen gingen naar de R.K. scholen in Udenhout, daar er toen geen andere keuze was. Dit heeft absoluut geen enkel probleem gegeven, omdat men in deze scholen wel degelijk rekening hield met andersgezinden. In die jaren leefde ook in Udenhout de oecumene en werd een oecumenische groep opgezet onder leiding van kapelaan Boers en dominee Van Boven. Deze groep was eind jaren zeventig en begin jaren tachtig zeer actief. Tradities en gewoonten van de beide kerken werden toegelicht en besproken. Maar vooral de communie en het vormsel kwamen aan bod en hoe protestanten daar mee omgingen. De onderlinge band was zeer hecht, er zijn door deze werkgroep in de loop der tijd vriendschappen ontstaan. De werkgroep bezocht de beide kerken en organiseerde excursies, onder andere naar het Kapucijnenklooster. In de jaren tachtig is de Nederlands Hervormde gemeente en de Gereformeerde gemeente te Oisterwijk gaan samenwerken als Samen-Op-Weg-gemeente. In 2006 is de Samen-Op-Weg-gemeente omgedoopt in de Protestantse gemeente Oisterwijk.