Professors for development

BalkTiu.jpg

Afrika

In 2012 namen de emeriti Gerard van Oortmerssen en Joop Vianen het initiatief om met collegae emeriti Afrikaanse universiteiten pro bono te ondersteunen in het ontwikkelen van hoogwaardig onderwijs en onderzoek. Immers, de toekomstige leiders van Afrika worden gevormd door hun eigen universiteiten die vaak nauwelijks ingebed zijn in internationale wetenschappelijke netwerken.

Eredoctoraat Ellen Johnson Sirleaf

Ter gelegenheid van het eredoctoraat van de Liberiaanse president Ellen Johnson Sirleaf in 2012 sloot Tilburg University een overeenkomst om met de Universiteit van Liberia tot een versterking van het academisch onderwijs te komen. In dat verband zijn er ook beurzen verleend aan masterstudenten die actief zijn als docent of worden op hun Liberiaanse universiteit. Dit succesvolle initiatief levert een belangrijke impuls voor het universitair onderwijs in Afrika. Een belangrijke voorwaarde is dat de activiteiten niet als vervanging dienen van lokale experts en dat de initiatieven worden ingebed in de programma’s van de partneruniversiteiten.

Kennisoverdracht en samenwerking

Intussen hebben meerdere emeriti hoogleraren hun diensten pro deo aangeboden aan universiteiten in Zambia, Namibia, Congo en Zimbabwe. Onder meer door kennis over te dragen aan docenten bij het opzetten van masterprogramma’s, het geven van workshops, scholing in onderzoeksmethoden, samenwerking tussen studenten van partneruniversiteiten en begeleiding van promovendi.

Crowdfunding

De gemiddelde reis- en verblijfskosten voor twee weken Afrika bedragen tussen de 1.000-2.000 euro. De verblijfskosten worden meestal gedragen door universiteiten ter plaatse maar dat lukt niet altijd. Simpelweg omdat er lokaal geen middelen zijn. In 2016 werd, naast de sponsoring door de Universiteit van Tilburg, onder meer door crowdfunding onder alumni en studenten, zo’n 20.000 euro geworven voor dit programma.