Prijzen en erkenningen

BalkTiu.jpg

Tilburg University reikt regelmatig prijzen uit aan mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Zo zijn er eredoctoraten, dissertatie- en, scriptieprijzen en prijzen voor beste docent. Daarnaast zijn er speciaal door de universiteit ingestelde honoreringen waaronder de E. du Perronprijs, Human Rights Award en de Willem Witteveen Fellowship.

Eredoctoraten

Eredoctoraten worden door de universiteit sinds 1947 verleend aan personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de maatschappij. Dat geschiedt meestal in een lustrumjaar of bij een bijzondere gelegenheid. Eind 2017 zijn er 51 eredoctoraten verleend aan onder meer Marga Klompé, Kofi Annan en bij gelegenheid van de 90e Dies Natalis aan Alexander Rinnooy Kan.

Dissertatieprijzen

Dissertatieprijzen voor de beste proefschriften worden jaarlijks uitgereikt tijdens de dies natalis, in de derde week van november.

Beste docent

Prijzen voor beste docent worden door faculteiten uitgereikt op basis van waarderingscores gegeven door studenten.

Scriptieprijzen

Scriptieprijzen zijn er vele (ook extern). Alumnivereniging Vrienden van Cobbenhagen reikt bijvoorbeeld tijdens haar jaarlijkse najaarsbijeenkomst prijzen uit voor de beste master- en research masterscriptie.

Mensenrechten

De Max van der Stoel Human Rights Award wordt sinds 1995 uitgereikt aan mensen die een bijzondere wetenschappelijke bijdrage hebben geleverd op het gebied van mensenrechten.

De Research Award for Best Research on Statelessness werd in 2013 in het leven geroepen door de UNHCR en Tilburg University. Universiteiten wereldwijd kunnen studenten nomineren voor deze prijs. Een internationale jury van gerenommeerde academici gespecialiseerd op het gebied van burgerschap, staatloosheid en mensenrechten beoordeelt het onderzoek.

Multiculturele samenleving

De E. du Perronprijs wordt sinds 1986 samen met de gemeente Tilburg uitgereikt door Humanities ter bekroning van mensen of instellingen die met een cultuuruiting in brede zin een bijdrage leveren aan een beter begrip van de multiculturele samenleving. Laureaten waren onder meer: Ilja Leonard Pfeijffer, Ramsey Nasr, Adriaan van Dis, Kader Abdolah en Marion Bloem.

Informatiekunde

De KUBBIK-prijs wordt sinds 1994 regelmatig uitgereikt aan personen die zich in Nederland of Vlaanderen buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt op het vakgebied van de Informatiekunde en de inzet van Informatietechnologie (IT).

Witteveen

De Witteveen Memorial Fellowship on Law and Humanities en de Marit Witteveen Award zijn in het leven geroepen ter nagedachtenis aan Willem en Marit Witteveen die beiden omkwamen bij de ramp met vlucht MH17 in 2014. Willem Witteveen was hoogleraar aan Tilburg Law School, Marit studeerde Liberal Arts and Sciences. Jaarlijks krijgt een junior onderzoeker (promovendus of postdoc) de kans om zich gedurende drie maanden aan Tilburg Law School te ontplooien op het snijvlak van recht en geesteswetenschappen. De Marit Witteveen Award is bestemd voor de beste eerstejaarsstudent Liberal Arts and Sciences.

Wall of Fame

Studentatleten van Tilburg University die topsport bedrijven, krijgen sinds 2015 een eervolle plaats op de Wall of Fame in het sportcentrum.