Portrettenzaal

BalkTiu.jpg

Rectores magnifci

De portrettenzaal bevindt zich in het Cobbenhagengebouw en grenst aan de binnentuin. Zijn naam dankt de zaal aan de portretten van de 31 rectores magnifci die de universiteit tot nu toe geleid hebben. De traditie van het portretschilderen (hoewel weer op de weg terug) heeft met het verdwijnen van klassieke regenten de afgelopen eeuwen aan belang ingeboet, maar in universitaire kringen blijven portretten een rol spelen.

Tekenaars

De Tilburgse rectores zijn niet geschilderd, maar getekend – een vorm van kunst die goed past bij een relatief jonge universiteit. De portetten zijn getekend door drie verschillende tekenaars. Joop Liesker (1920-2002) is de eerste. Hij was docent aan de tekenacademie, toen gevestigd in het huidige Academiagebouw. Na Lieskers pensionering neemt zijn leerling Jan Asselbergs (1937-2015) het stokje over, als in 1983 Gery van Veldhoven afscheid neemt als rector. In 2008 treedt tekenaar Paul van Dongen (1958) aan, die voor het eerst ook de ambtsketen een plek geeft, in het portret van Frank van der Duyn Schouten. In het daarop volgende portret, dat van Philip Eijlander, wordt door Van Dongen voor het eerst (bescheiden) kleur gebruikt. In zijn laatste portret - dat van Emile Aarts - wordt voor het eerst een (bescheiden) tekst opgenomen, op de rand van de baret: A+B+G=D (Alpha plus Bèta plus Gamma = Delta), verwijzend naar de groeiende samenwerking tussen wetenschappelijke disciplines.


Van ontvangstruimte tot kleine aula

De portrettenzaal werd vooral gebruikt voor academische ontvangsten en bijzondere recepties, en deel lang dienst als vertrekhal voor het cortège, en als een wat exclusiever vergaderzaal. In 2018 werd de zaal verbouwd, tot een ruimte die vooral wordt gebruikt voor promotieplechtigheden. Hoewel de portretten tot een van de belangrijkste aspecten van het academisch erfgoed van de universiteit kunnen worden gerekend, zullen veel studenten en medewerkers ze niet kennen: de relatief statige portrettenzaal is doorgaans gesloten.