Piron en dakkapel Raamsdonksveer

Piron en dakkapel

Een piron is een op een voet staand ornament op de uiteinden van de nok van een dak op een punt waar dakvlakken bij elkaar komen. Versiering door middel van pirons werd tamelijk veel toegepast in de negentiende en twintigste eeuw. Ze waren meestal gemaakt van keramiek, lood of zink en hadden vaak een bolle of puntige vorm, maar konden ook meer versierd zijn. Een piron is niet alleen een versiering. Hij heeft ook praktisch nut, namelijk als extra bescherming voor de onderliggende dakconstructie.


Informatiebron:

• Theo Rouwhorst, “Historische Dakkapellen”, in Binnenstad, tijdschrift van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse binnenstad, nr. 228/229 (2008).


Keizersdijk 55 Circa 1880

alternatieve tekst

Dakkapel met piron. De eerste dakkapellen werden toegepast in 1464 en dienden om licht en ruimte te creëren op de bovenste verdieping van een huis of gebouw. Een functie die ze nu nog vervullen. Naast deze functionele toepassing vormden dakkapellen vanaf de negentiende eeuw een steeds uitbundiger versiering. Het huis Keizersdijk 55 werd rond 1880 gebouwd en heeft een dakkapel met een piron, geflankeerd door twee ronde dakkapellen. Ronde dakkapellen zijn voor het eerst ontworpen door architect en kunstenaar Daniël Marot in de eerste helft van de achttiende eeuw. Hij gebruikte de toen populaire Lodewijk XIV stijl met overdadige barokversierselen.


Keizersdijk 44-46 Circa 1900

alternatieve tekst

Dakkapel met houten opengewerkte vleugelstukken, die elk bestaan uit krullen rond een vaas met deksel. Aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw werden dakkapellen groter, omdat er meer behoefte ontstond aan bewoningsruimte. De stijl van de dakkapel met timpaan (driehoekig bovenstuk) werd in het midden van de negentiende eeuw ontworpen en greep terug op de zeventiende-eeuwse barokbouwstijl.


Emmastraat 9 1879

Wilhelminalaan 2-4 1908, Drie versierde pirons in de vorm van een klaverblad.
alternatieve tekst

Dit pand,Emmastraat 9 is in 1879 door de gemeente Raamsdonk gebouwd en diende van 1879 tot 1908 als post- en telegraafkantoor. Op het dak staan twee pirons. Bijzonder is hier de piron op de halfronde dakkapel.


Informatiebron:

• Bas Zijlmans, Groeten uit Raamsdonk en Raamsdonksveer, 1840-1940. (Raamsdonksveer, 1981) afb. 46 en 48.