Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Pieter Vreedeplein (Tilburg)

Stadsdeel: Centrum
Wijknaam: Centrum
Datum besluit: B & W 25 april 2006
Jaar: 1962Het plein gelegen tussen de Heuvelring en de Tuinstraat ten zuiden van de Telegraafstraat.


Pietervreedeplein.jpg


[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

8383.jpgPieter Vreede werd geboren te Leiden op 8 oktober 1750, als zoon van Pieter Vreede (1703-1778) en Bartha Geertruida Franken (1714-1782). Hij trouwde te Leiden op 26 september 1773 met Geertruy Aletta Markon (ged. Amsterdam 29 januari 1755, overl. Leiden februari 1775). Hij trouwde voor de tweede keer te Emmerik op 30 mei 1779 met Suzanne Markon (ged. Amsterdam 4 januari 1756, overl. Leiden 11 juli 1798), zuster van zijn eerste echtgenote. Op 21 juni 1801 trouwde hij voor de derde keer te Leiden, met Maria Marijt (ged. Boskoop 1 december 1776, overl. Gouda 7 oktober 1834). Vreede was wollendekenfabrikant te Leiden en van 1790 tot 1802 te Tilburg aan de Nieuwendijk (Bisschop Zwijsenstraat) (firma Vreede & Van Marle). Hij was een vurig patriot. In 1782 schreef hij onder pseudoniem van Frank de Vrij De Oranjeboomen, een tegen prins Willem V gericht pamflet. Vreede had zitting in de 1e en 2e Nationale Vergadering als representant van Bataafs Brabant voor Bergen op Zoom, in 1796 en 1797. Op 23 januari 1798 werd hij benoemd tot lid van het uit vijf leden bestaande Uitvoerend Bewind, dat echter door de staatsgreep van 12 juni 1798 al ten val werd gebracht. In 1802 trok hij zich uit zijn fabriek in Tilburg terug. Deze werd door zijn zoons Paulus en Hendrik overgenomen. Hij vertrok naar Waalre en ging daar wonen bij de volmolen van de firma Vreede. In dat jaar publiceerde hij Proeve om de verheffing van het diepvervallen fabriekswezen te verenigen met de belangen van koophandel zeevaarten landbouw. In 1815 werd hij lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant, en op 30 november 1816 werd hij cornmies bij het hoofdkantoor der convooien en licenten te Antwerpen. Er volgden twee overplaatsingen: in 1819 naar 's-Hertogenbosch en in 1822 naar Utrecht. In 1824 werd hij om gezondheidsredenen ontslagen. Hij woonde in 1829 te Gouda, overleed op 21 september 1837 te Heusden en werd te Gouda begraven.

In de fabriek van Vreede waren later achtereenvolgens de wollenstoffenfabrieken J.L. Donders & Zn. en Triborgh gevestigd. De fabriek is omstreeks 1985 gesloopt. Zie ook Pieter Vreedepad en Pieter Vreedestraat.


Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987) / Rob van Putten.

Zie ook

Pieter Vreede