Petrus Donderskerk

Deze kerk in de Enschotsestraat werd in 2002 ingezegend en kwam in de plaats van de grotendeels afgebroken Sint Willibrorduskerk, die in 1921 was ontworpen door Cees van Hoof. Deze kerk werd te groot voor het beperkt aantal gelovigen. De Sint Willibrorduskerk werd behoudens de toren gesloopt. Deze markeert nu een appartementencomplex en de nieuwe Petrus Donderskerk. Deze kerk heeft driehonderd zitplaatsen.

In het interieur bevinden zich onder meer het doopvont en gevelmozaïeken uit de vroegere kerk. Ook de oude toegangsdeuren werden in ere hersteld. Het kerkorgel is afkomstig uit de Lourdeskerk, het altaar stond voorheen in de Besterdse kerk en enkele glas-in-loodramen komen uit de Noordhoekse kerk.