Personeelsbestand

BalkTiu.jpg

Groei

Sinds het ontstaan van de universiteit is ook het aantal personeelsleden sterk zijn gegroeid vooral in de jaren negentig. Startte men in 1927 met 21 personen, in 2017 is dit aantal ruim 2.100. Een belangrijk deel daarvan werkt in deeltijd.

Kosten

De personeelskosten bedroegen in het jaar 1929 38.487 gulden (17.495 euro), iets meer dan 75 procent van de totale kosten. In 2006 bedroegen de personele lasten 103 miljoen euro, en in 2016 131.566.298 euro, iets meer dan 70 procent van de totale kosten. Uit de jaarverslagen blijkt dat de verhouding tussen het wetenschappelijk personeel (WP) en het zogeheten ondersteunende personeel (OBP) vrijwel constant blijft: 58 procent WP en 42 procent OBP. In 1929 lagen die verhoudingen volstrekt anders: minder dan 15 procent van de kosten waren toe te rekenen aan beambten, amanuensis en bibliotheekassistentie.

Vrouwen

Vrouwen waren aanvankelijk sterk in de minderheid: de enige vrouw in de aanvangsjaren was de bibliotheekassistente. Tot begin jaren tachtig stopten veel vrouwen na hun eerste zwangerschap met werken om zich te richten op de opvoeding van de kinderen. Door de emancipatie zijn de verhoudingen sterk (en snel) veranderd. In het jaar 2010 waren er voor het eerst meer vrouwen op de universiteit werkzaam dan mannen. Die trend zet zich voort: in 2017 bedraagt het percentage vrouwelijke werknemers 53 procent. Een vergelijkbaar percentage was al eerder aan de orde bij de studentenpopulatie. In het huidige personeelsbeleid wordt veel geïnvesteerd in diversiteit, ook om meer vrouwen in hogere (wetenschappelijke) functies aan te stellen.

Woonplaats

Het grootste deel van het personeel woont in Tilburg of omgeving. Ook wetenschappers wonen in meerderheid (bijna 56 procent) in de regio, het aantal forenzen is in de minderheid. Dat, in tegenstelling tot de aanvangsjaren toen tweederde van de wetenschappelijke staf buiten de regio woonde.