Peilmerkstenen

Een peilmerksteen is een ingemetseld hardstenen blok met een ingehakte aanduiding van de hoogte ter plaatse. De aanduidingen verwijzen naar het door Rijkswaterstaat in 1885 ingevoerde Normaal Amsterdams Peil (NAP). Aanvankelijk werd het Amsterdams Peil (AP) als hoogtebepaling gebruikt, maar hierbij waren fouten ontstaan, die door Rijkswaterstaat na 1885 werden gecorrigeerd en voortaan ‘genormaliseerd’ genoemd werden. Stenen met de aanduiding AP dateren van voor de toegepaste correctie. Stenen met de inscriptie NAP zijn van na 1885.

Haven 22, 1885-1894, Rechts naast de ingang tot de parkeerplaats achter Cultureel Centrum De Schattelijn, in de gevel van het voormalige bakhuis van het garnizoen, net boven trottoirniveau. Insciptie: "3 el 55,2 d voven NAP".
Standhazensedijk 2, zijgevel aan de dijkkant 1885-1894, Insciptie: "4 el 79,6 d boven NAP".