Pedellenstaf

BalkTiu.jpg

De pedel draagt tijdens academische zittingen een staf die voorzien is van een bewerkte, zilveren bekroning. De staf, van coromandelhout, is ontworpen door de Utrechtse edelsmidse Brom, waarschijnlijk door Jan Eloy Brom. De staf is een cadeau van de staf van de Roomsch-Katholieke Handelshoogeschool (de eerste naam die Tilburg University droeg) bij gelegenheid van de opening van de instelling op 8 oktober 1927. Het zilverwerk bestaat in hoofdzaak uit een schip met gebold zeil, met daarop het monogram van Christus. Dat bestaat uit de letters Χ (Chi) en Ρ (Rho), een afkorting van de Griekse naam ΧΡΙΣΤΟΣ (Christus).

Symboliek

Pedellenstafvoorzijde.jpg

De bekroning, die een symbolische betekenis heeft, wordt beschreven in het eerste jaarboek van de instelling: "De R.K. Handelshoogeschool wordt voorgesteld als het koopvaardijschip, gevleugeld met de vleugels van de Mercuriusstaf. In de top echter draagt het schip het kruis, omgeven met de lichtende zon, aldus steeds het licht met zich voerende. Dat het ook de stuwkracht dankt aan het geloof wordt uitgedrukt in het Christusmonogram XR in het bolle zeil. Het geheel wordt gedragen door het opengeslagen boek, symbool der wetenschap, dat rust op het wapen van de stad Tilburg. Op de bladzijden van het boek leest men ter eenerzijde het woord Ethica en ter andere zijde Oeconomia, waardoor de twee grote begrippen aangeduid werden die het geheele onderwijs zullen beheersen."

Ontvreemd en hervonden

De lengte van de staf is 157.5 centimeter, de bekroning heeft een hoogte van 18.8 centimeter. De staf is voorzien van een stempel met Minervakop met B (Utrecht), gehalteteken lopende leeuw met 2 (tweede gehalte), de jaarletter R en de signatuur BR. De staf is eenmaal gestolen, in 2012 tijdens een renovatie van het Cobbenhagengebouw. In 2013 dook de pedellenstaf op bij veilinghuis de Eland in Diemen, dat de universiteit raadpleegde over aard en herkomst van het object. De staf werd op 29 januari 2013 aldaar opgehaald, waarbij er intussen een replica was vervaardigd. Die was gebaseerd op foto's van de voorzijde en op tekeningen van de achterzijde, gemaakt door de restaurateur die het onderhoud van de staf verzorgt. De tekening bleek verbazingwekkend goed: de replica is vrijwel identiek aan de originele staf. Sindsdien wordt de replica gebruikt bij academische zittingen en bevindt het origineel zich in het historisch archief.