Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Pastoor Karel Prinsen

De twaalfde pastoor van Udenhout, Karel Prinsen, kwam ter wereld in Aarle-Rixtel op 14 juli 1903, als zoon van Henricus Trudo Prinsen (bierbrouwer) en Catharina Antonia van Mil. Zijn priesterwijding vond plaats op 25 mei 1929 in de kathedraal van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch. Op 30 mei daaropvolgend droeg hij op het grootseminarie in Haaren zijn eerste H.-Mis op en op 2 juni deed hij dat in de parochiekerk van O.L.V. Presentatie in zijn geboortedorp Aarle-Rixtel. Hij kreeg een aanstelling als professor Nederlandse taal aan het kleinseminarie. Hij haalde als auditor zijn kandidaats Latijn en dit stelde hem in staat om behalve Latijn ook Oude Geschiedenis te doceren. Daarnaast was hij jarenlang studieprefect.


Pastoor Karel Prinsen
PastoorPrinsen.jpg


In de bezettingstijd werden door de Duitse bezetter een groot aantal intellectuelen als gegijzelden gevangen gehouden in het kleinseminarie "Beekvliet". Pastoor Prinsen wist daar beheerder van de bibliotheek te worden en via deze functie vele gegevens uit de buitenwereld aan de gegijzelden door te spelen. In het voorjaar van 1948 kreeg hij de benoeming - zeer tot zijn genoegen - tot pastoor van de parochie Sint-Lambertus. Hij was als zodanig de vierde professor in successie. Jarenlang was hij bestuurslid van het landelijke Sint-Bernulphusgilde in het kader waarvan hij diverse culturele reizen naar het buitenland maakte. Hij was mede-oprichter van de Culturele Kring in Udenhout, van de Stichting Gezinszorg en Mater Amabilisschool (1956) en van de Stichting "Bejaardenhuis Eikelaar" (1968). Hij ontpopte zich tijdens zijn pastoraat tot de grote promotor van de jaarlijkse Udenhoutse slipjacht. In 1970 ging pastoor Prinsen met emeritaat, waarvan hij nog 25 jaar heeft mogen genieten. Hij overleed in 1994. Karel Prinsen is via moederskant een nazaat van de Udenhoutse familie Robben, met in die stamboom de eerste Udenhoutse pastoor Elias Robben.

==