Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Parochie Lambertus, parochievergadering

De parochievergadering is samengesteld uit de leden van het kerkbestuur en vertegenwoordigers van werkgroepen en koren binnen de parochie. De parochievergadering telt 16 leden en komt drie maal per jaar bijeen. Elk lid heeft vier jaar zitting en kan nog eens eenzelfde termijn deel ervan uitmaken. De parochievergadering heeft verschillende functies, namelijk een adviserende, een initiërende en een beoordelende. Het richt zich vooral op de liturgie en het pastoraat, dit in tegenstelling tot het kerkbestuur, dat benoemd wordt door de bisschop en zich op de eerste plaats bezighoudt met personeelszaken, de parochiële bezittingen, het kerkgebouw en het kerkhof. Op de agenda van de parochievergadering staan onder andere een nabeschouwing over de liturgievieringen van een afgelopen periode, contacten met kerkelijke en maatschappelijke organisaties in het dorp en daarbuiten, zoals het dekenale verband en de Raad van Kerken, het godsdienstonderwijs en actuele maatschappelijke vraagstukken in het dorp.